• English
 • Naši lidé

  Tým organizace

  Pavlína Kráčmarová

  předsedkyně, ředitelka Spolek Ecce Homo

  V Platformě se starám o spolupráci mezi členy, poskytuji jim podporu, která je v naší práci opravdu důležitá. Primární je pro mě také sdílení dobré praxe a přenos lokálních zkušeností na celorepublikovou úroveň. Zabývám se také propojováním členských organizací i dalších zainteresovaných partnerů. Svým působením bych ráda přispěla k systémové změně související se včasnou péčí u nás. Čerpám z toho, že více, jak 15 let vedu šternberskou neziskovou organizaci Ecce Homo, která se věnuje nejen včasné péči, ale i dalším sociálním službám a prorodinným aktivitám.

  Zuzana Kučerová

  fundraising

  Soustředím se na fundraising a komunikaci směrem ven. Inspiraci do Platformy přináším také ze své profese filmové producentky. Dlouhodobě se zabývám nejrůznějšími tématy, nad kterými se společnost nemusí vždy shodnout. Platforma má velký potenciál změnit společenské nastavení a přispět k systémové změně v oblasti předškolní péče u sociálně znevýhodněných dětí.

  Petr Pabian

  koordinátor advokačního týmu

  Jako sociální vědec se dlouhodobě věnuji vzdělávací politice a současně pečuji o nejmenší i starší děti a podporuji jejich rodiče. Vystudoval jsem politologii, historii a teologii, pracoval jsem v Centru pro studium vysokého školství a vedl katedru sociálních věd na Univerzitě Pardubice. Dětem a rodičům jsem se věnoval například v centru porodní asistence, v Montessori jeslích, v lesním rodinném klubu nebo v předškolním klubu IQ Roma servisu. Opakovaně jsem se snažil využít svých odborných i praktických znalostí a zkušeností ke zlepšení vzdělávací politiky, například jako člen odborné skupiny MŠMT pro přípravu Strategie vzdělávání 2020.

  Kateřina Sirotková

  ředitelka

  Je to velmi upřímné, když řeknu, že jsem v tématu včasné péče našla opravdu hluboký smysl. Před založením samostatného spolku, jsem čtyři roky měla možnost koordinovat síťování kolem tématu včasné péče pod hlavičkou Nadace OSF, kde Platforma začínala. Jsem přesvědčena, že úspěch a změna jsou závislé na dobré spolupráci a já jsem měla a stále mám to štěstí na tým skvělý lidí, kteří pracují pro společnou vizi. Mým cílem je, aby se jejich energie a práce proměnila ve skutečnou změnu.

  Vlasta Holéciová

  komunikace a PR

  V Platformě se zabývám komunikací, vztahy s médii a obsahem na sociálních sítích. Je pro mě zásadní, abychom téma včasné péče dokázali srozumitelně vysvětlit a sdělit lidem, kde jsou hlavní přínosy včasné péče. Naším cílem je, aby to pochopil nejen ministerský úředník, ředitelka mateřské školy, ale třeba i příslušníci bohatých domácností, pro které jsou problémy sociálně znevýhodněných rodin a dětí jen těžko představitelné. Coby vystudovaná novinářka, píšu také rozhovory s inspirativními osobnostmi z hereckého světa.

  Štěpán Drahokoupil

  Advokační expert

  Štěpán je programovým manažerem Advokačního fóra Nadace OSF. Působí také v Platformě pro včasnou péči a jako externí pedagog na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde získal titul Ph.D. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. V minulosti spolupracoval s Nadací Via na programu přípravy budoucích komunálních politiků a političek. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012–2016) a také byl výkonným redaktorem Politologické revue (2015–2018). Aktuálně je členem správní rady organizace Asistence.

  Odborná rada

  Vladimíra Pechanová

  ředitelka Mateřské školy Obrnice

  Jménem Platformy mám jedinečnou příležitost téma včasné péče šířit u vedení mateřských škol, ale i samotných pedagogů. Snažím se také propojovat Platformu s mateřskými školami napříč republikou. Zásadní je pro mě také téma bezproblémového a přirozeného přechodu dítěte z mateřské školy na základní školu, přičemž vycházím ze své dlouholeté praxe učitelky 1. stupně, speciálního pedagoga i jako ředitelky mateřské školy, která sídlí v lokalitě skýtající velmi problematickou, a komplikovanou práci. Přesto se mi s mým týmem v oblasti včasné péče daří dosahovat úspěchů. Gesce: spolupráce mateřských škol

  Lucie Stanjurová

  ředitelka Centrum inkluze

  Platforma pro včasnou péči je pro mě srdcovou záležitostí. A to nejen pro své vnitřní, přátelské klima, ale i proto, že ze své pozice ředitelky Centra inkluze vím, že včasná péče má prokazatelné výsledky a je efektivním nástrojem, jak přispět ke školní úspěšnosti ohrožených dětí a zamezit jejich předčasným odchodům ze vzdělávaní. Ráda bych, aby se nám v Platformě podařilo efektivněji ovlivňovat systémové změny v oblastech, které jsou pro včasnou péči zásadní. V Platformě se soustředím na advokační práci, vznik regionálních buněk a také prohlubování spolupráce mezi členy. Gesce: advokacie tématu včasné péče

  Anna Beková

  projektová manažerka a právní expertka SOFA

  Dlouhodobě vnímám, že systém pomoci rodinám, které za sebou mají složitou historii, nelehkou současnost a nepříznivou budoucnost, u nás není zcela funkční. Proto jsem se zapojila do Platformy, protože chci přispívat ke změně. Působím jako case manažerka v mosteckém Chanově a mám za sebou intenzivní tři roky na pozici soudní sociální pracovnice Okresního soudu v Mostě. Z hlediska těchto dvou profesí, vnímám tři klíčová témata: včasnou identifikaci ohroženého dítěte, podporu mezioborové spolupráce a cílení na rozvoj rodičovských kompetencí. Právě těmto oblastem se chci v Platformě věnovat. Gesce: včasná identifikace ohroženého dítěte

  Jana Rejžková

  ředitelka Tosara

  V Platformě jsem od jejího začátku, delší dobu jsem vedla analytickou pracovní skupinu. Jako ředitelka organizace, která už víc jak 18 let vytváří otevřené prostředí pro rozvoj, vzdělávání a volný čas dětí a rodin, jež žijí v sociálně nepříznivých podmínkách, vím, že podpora na samém začátku potenciálních problémů, přináší ty nejlepší výsledky. A je to také zdaleka nejlevnější a s obrovskou návratností v budoucnu. V Platformě se proto věnuji evaluaci a dopadům realizovaných aktivit a také oblasti předškolního vzdělávání. Blízká je mi i advokacie. Gesce: evaluace a dopady rozvojových aktivit

  Miroslav Klempar

  ředitel awen amenca

  V roce 2013 jsem založil ostravskou organizaci Awen Amenca, jejímž hlavním cílem bylo a je zajištění rovných příležitostí pro romské děti v našem vzdělávacím systému. I z tohoto důvodu se angažuji v Platformě pro včasnou péči, do které bych rád přivedl více romských organizací. Také se chci soustředit na práci s romskými rodiči a podporu institucí ve správném pohledu na kulturní odlišnosti Romů. Mojí parketou je také činnost v komunitě, díky čemuž můžeme usilovat o trvalou změnu. Do budoucna bych si přál, aby se Platforma stala oficiálním partnerem institucí zabývajících se vzděláváním dětí a garantem inkluzivní včasné péče a rovného přístupu. Gesce: mezinárodní spolupráce a rozvoj v komunitě

  Zůstaňte s námi ve spojení a přihlašte se k odběru newsletteru