Jana Rejžková, ředitelka organizace Tosara je v Platformě pro včasnou péči téměř od jejího začátku. Doposud vedla analytickou pracovní skupinu a nás moc těší, že nově je také členkou odborné Rady Platformy. Do Platformy tak přináší svoje expertní znalosti z oblasti vzdělávání v prostředí sociálního vyloučení. Čemu se chce v Platformě věnovat, a kde by ji ráda viděla za pět let? 

Jano, svoje zkušenosti jste se rozhodla šířit dál, a proto jste se stala členkou odborné Rady Platformy pro včasnou péči. Co byste chtěla do Platformy přenést ze své dosavadní práce a profese? 

Přicházím z organizace Tosara, která se dlouhodobě věnuje především přímé práci s dětmi a rodinami, takže určitě přináším praktické zkušenosti z terénu. Znám dobře kontext rozvoje a vzdělávání v prostředí sociálního vyloučení, potíže, se kterými se rodiny setkávají, ale i některé dobré praxe v jejich podpoře na lokání úrovni.

Už téměř dva roky také v Tosaře provozujeme náš dlouholetý předškolní klub – nyní dětskou skupinu, inkluzivní formou, kdy sem mohou chodit děti se znevýhodněním i bez něj, což je podle mě také zkušenost, na které má smysl stavět i v rámci Platformy.

V dosavadní Platformě jsem delší dobu působila v analytické pracovní skupině, kde jsme se pod vedením expertů zabývali i tvorbou evaluačních nástrojů, které mohou jednotlivým organizacím, ale i Platformě jako celku pomáhat sledovat dopad aktivit a služeb. A to je určitě další oblast, které bych se chtěla věnovat i nadále. S Platformou jsem navíc skoro od začátku, ráda budu pomáhat dál udržovat jejího jedinečného ducha.

Vůbec první jednání Rady Platformy pro včasnou péči.

Čemu se chcete v Platformě věnovat? 

Je to určitě oblast evaluace, ale i advokacie či mezinárodní síťování. Tematicky je mi v tuto chvíli nejblíž vytváření většího prostoru pro inkluzi v různých formách předškolního vzdělávání a péče o děti.

Když se podíváte do budoucna, kde byste chtěla vidět Platformu za pět let?

Bylo by skvělé, kdyby za 5 let byla Platforma v Česku známým a uznávaným subjektem na poli péče o ohrožené děti. Vlivným subjektem v oblasti legislativy i veřejného mínění, zasíťovaným i mezinárodně.

A na druhé straně pořád stejně srdečným a otevřeným prostorem pro sdílení každodenní praxe a zkušeností z terénu mezi jednotlivými organizacemi jako je teď. A samozřejmě, aby v té době aktivity a podněty Platformy významně přispívaly k budování funkčního systému včasné péče u nás.

Tři slova, která podle vás vystihují Platformu pro včasnou péči? 

Příležitost, vztahy, kompetence.

Text: Vlasta Holéciová