O platformě

Platforma pro včasnou péči je neformální spojení organizací z České republiky, které se v různé míře věnují právě včasné péči. Platforma vznikla v lednu 2020 jako výsledek dlouholetého postupného síťování.

V síťování vidíme 3 základní cíle:

      1)    Zdravé organizace – vzájemně si pomáháme ke zdravému fungování a rozvoji

  • pomáháme organizacím růst
  •      vytváříme prostor pro sdílení zkušeností

2)    Živá komunita – vytváříme živou, aktivní, zapálenou a na dobrých vztazích postavenou komunitu kolem tématu včasné péče

  • budujeme dobré vztahy a tím i lepší spolupráci
  • spolupracujeme s dalšími aktéry

3)    Zdravý a spolupracující systém – chceme se stát systémovým hráčem, který je silný a slyšený

  • vedeme odbornou diskuzi postavenou na datech a ověřených faktech
  • prezentujeme výstupy naší práce a poznatky těm, kteří rozhodují
  • zdůrazňujeme ve veřejném prostoru téma prevence

Platforma funguje participativním způsobem, tedy jednotliví lidé se dílčím způsobem podílejí na tématech, která překračují jejich lokalitu – jako třeba tématu spádovosti, analýze dostupných dat či metodám práce. Velký prostor je také věnován vzájemnému sdílení dobré praxe a obecně navazování spolupráce.

S Platformou pro včasnou péči spolupracují odborníci z akademické, státní sféry i zástupci dalších střešních organizací. Platforma je plně otevřena i dalším odborníkům, institucím a organizacím, kteří sdílejí výše popsané cíle a vidí ve včasné péči smysl.

 

Zůstaňte s námi ve spojení a přihlašte se k odběru newsletteru