• English
 • O platformě

  Věnujeme se podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Naším cílem je  prosazovat a hájit služby a programy poskytované ohroženým dětem a podpořit vybudování funkčního systému včasné péče u nás. 

  Sdružujeme organizace z celé České republiky, které se v různé míře věnují včasné péči. Platforma vznikla v lednu 2020 jako výsledek dlouholetého postupného síťování.  U jejího zrodu stály: Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF

  Milníkem pro nás byl rok 2023, kdy vznikl samostatný spolek Platforma pro včasnou péči. 

  Z  projektu se stala organizace, schválili jsme společné stanovy a memorandum. Byla zvoleno vedení a pětičlenná Rada spolku, která je tvořena odbornými zástupci napříč oborem i regionální působností.

  Naším dlouhodobým cílem je vytvořit zdravou a silnou komunitu, ve které se každé dítě již od raného věku rozvíjí na maximum s ohledem na prostředí, ze kterého vychází. 

  Soustředíme se na síťování, kde spatřujeme 3 základní cíle:

        1)    Zdravé organizace – vzájemně si pomáháme ke zdravému fungování a rozvoji

  • pomáháme organizacím růst
  •      vytváříme prostor pro sdílení zkušeností

  2)    Živá komunita – vytváříme živou, aktivní, zapálenou a na dobrých vztazích postavenou komunitu kolem tématu včasné péče

  • budujeme dobré vztahy a tím i lepší spolupráci
  • spolupracujeme s dalšími aktéry

  3)    Zdravý a spolupracující systém – chceme se stát systémovým hráčem, který je silný a slyšený

  • vedeme odbornou diskuzi postavenou na datech a ověřených faktech
  • prezentujeme výstupy naší práce a poznatky těm, kteří rozhodují
  • zdůrazňujeme ve veřejném prostoru téma prevence

  S Platformou pro včasnou péči spolupracují odborníci z akademické, státní sféry i zástupci dalších střešních organizací. Platforma je plně otevřena i dalším odborníkům, institucím a organizacím, kteří sdílejí výše popsané cíle a vidí ve včasné péči smysl.

  Součástí Platformy pro včasnou péči je odborné kolegium, které je poradním orgánem Platformy. Kolegium podporuje kvalitu a šíří u odborné veřejnosti debatu nad tématem včasné péče. 

  Složení kolegia:

  PhDr. Ivan Gabal – sociolog, bývalý politik, dlouholetý člen Ústavu pro filosofii a sociologii Akademie věd.

  prof. PhDr. Radek Ptáček Ph.D – profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, výzkumník. Věnuje se též vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků. V roce 2018 se stal prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí.

  Mgr. Lucie Fuková – vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny, vedle práce pro neziskový sektor, byla koordinátorka Evropského roku rovných příležitostí pro všechny pod Úřadem vlády, romská poradkyně na Magistrátu města Pardubice nebo působila jako garantka sociální inkluze.

  Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. – vědkyně, specialistka tvorby školních metodik, spoluautorka řady výzkumů o předškolním vzdělávání, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

  Jsme členy mezinárodní organizace ISSA – International Step by Step Association

  Platforma pro včasnou péči vznikla s finanční podporou tří nadací – Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF.

  Platformu dále podporují  společnosti Moment o.p.s.,  Nadační fond Kladné nuly a Skupina ČEZ

  Děkujeme všem podporovatelům, že spolu s námi přispívají k rozvoji včasné péče u nás. 

  Zůstaňte s námi ve spojení a přihlašte se k odběru newsletteru