• English
 • Změňme spolu budoucnost dětí, které nemají stejnou startovní pozici.

  Každé dítě si zaslouží zažívat ve škole i v životě úspěch. Pomáháme těm, které nemají stejnou startovní pozici. Společně a včas.

  Proč včasná péče?

  Včasná péče je pro rozvoj dětí klíčová. Poskytuje stabilní základ, na němž mohou v budoucnu stavět. 
Pomáhá jim rozpoznat a rozvíjet své silné stránky a připraví je na výzvy ve škole i po ní.

  Systémová změna

  Odstraňujeme překážky, které stojí v cestě efektivního vzdělávání a podpory. Chceme systémovou změnu, díky které se každé dítě může rozvíjet bez ohledu na jeho sociální či ekonomické podmínky.

  Lepší budoucnost

  Stavíme základy pro zdravou a férovou společnost. Včasná péče je nejlepší investicí do sociálního sektoru, protože řeší problémy nerovnosti od samého začátku. Přispívá k sociální soudržnosti a udržitelnému rozvoji společnosti.

  Rozvoj vzdělávání

  Když jsou naše děti součástí silných a podporujících komunit, tak z nich rostou lepší lidé. Tvoříme prostředí, kde se může každý cítit v bezpečí – rozvíjet svůj talent a pak být dále inspirací pro ostatní.

  Každá koruna investovaná do rozvoje dětí se nám čtyřnásobně vrátí.

  Pomáháme tvořit zdravotní, sociální i vzdělávací programy pro děti z rodin, které řeší zásadní existenční problémy. Snižujeme nerovnost prevencí. Výsledkem je nejziskovější sociální investice pro stát i další generace.

  S kým spolupracujeme

  Partneři

  Organizace

  Odborníci

  Karel Gargulák

  analytik, specialista na design vzdělávacích politik, PAQ Research

  Ideální cesta ke snižování nerovností ve vzdělávání je nastavení bezpečné komunikace, strategické spolupráce, sdílení vize, cílů a jasných odpovědností za jejich dosahování.

  Ivan Gabal

  sociolog, člen Ústavu pro filosofii a sociologii Akademie věd

  Prevence je vždy lepší a výhodnější než potýkání se s krizovými dopady. Prevence dává prostor k poznání a uvážlivému postupu a zacílení práce v čase a na výsledky.

  Jaroslava Simonová

  vědkyně, Pedagogická fakulta UK, specialistka tvorby školních metodik

  Včasnou péči považuji za základní a zásadní složku obecné péče o děti a jejich rodiny. Období od narození dítěte do prvních ročníků základní školy je klíčové pro jeho další život.

  Čeho jsme dosáhli za 4 roky práce?

  zhruba s tolika dětmi naši členové aktivně pracují
  0 tisíc
  spolupracujících organizací
  0
  k tolika strategickým dokumentům jsme vznesli naše připomínky
  0
  online metodických setkání
  0
  strategických jednání s MŠMT a MPSV
  0
  jsme členy ve čtyřech pracovních skupinách na odpovědných ministerstvech
  0

  Články, studie a aktuality

  Buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět

  Pedagogové, ředitelé škol, představitelé měst a obcí, úředníci, sociální pracovníci, dobrovolníci, dárci, rodiče i náhodní kolemjdoucí. Každý může přiložit ruku k dílu a zasloužit se o lepší budoucnost našich dětí a Česka jako takového.