• English
 • Včasná péče

  Včasná péče je efektivní investice s velkou návratností

  Včasná péče je ucelený systém programů a aktivit zaměřených na podporu ohrožených dětí od narození do 8 let a jejich rodin. Tyto aktivity cílí na všestranný rozvoj dětí ať již v jejich přirozeném prostředí, v předškolním centru, v mateřské škole či v prvních ročnících na základní škole. 

  Jsou děti a rodiny, které potřebují takové podpory více – děti, o kterých dopředu víme, že jsou ohrožené možným školním neúspěchem, vyrůstají v nepodnětném prostředí, na ubytovnách, ve špatných bytových podmínkách, v rodinách, které každý den řeší zásadní existenční problémy apod.

  Kvalitní a ucelená včasná péče pozitivně ovlivňuje zdravý vývoj všech dětí a jejich zájem o učení se novým věcem. Zahrnuje denní péči a péči o rodinu, soukromou i veřejnou podporu, předškolkovou i předškolní péči.

  Kvalitní včasná péče a vzdělávání jsou důležité pro pozdější úspěch v životě. Včasná péče je efektivní investice s velkou návratností.

  Smyslem včasné péče je předcházení vzniku sociálních handicapů, v jejichž důsledku děti nedosahují naplnění svého potenciálu. 

  V tom je zahrnuto mnohé, od schopnosti řešení problémů, jazykových a komunikačních dovedností, oblasti zdraví, tělesné kondice, ale i oblasti vztahů, fungování ve společnosti, psychické pohody a v neposlední řadě i kulturní identity. Výraznější vliv programů včasné péče na znevýhodněné děti byl zdokumentován v několika mezinárodních i domácích výzkumech.

  Zůstaňte s námi ve spojení a přihlašte se k odběru newsletteru