Z mnoha odborných studií i z praxe víme, že pokud bude prostředí v okolí těhotných žen a novorozených dětí, co nejkvalitnější, podpoříme nejen vývoj dítěte, ale také jeho celoživotní zdraví. Ne všechny nastávající matky, ale žijí v takovém prostředí. Pomoci jim může včasná péče poskytnutá prostřednictvím organizací, které se na včasnou péči soustředí. Podpora těhotných žen, je tak jednou ze zásadních oblastí včasné péče. 

Jana je mladá těhotná maminka. Na doporučení sociální pracovnice z organizace, která je členem Platformy pro včasnou péči, začala navštěvovat Klub pro těhotné ženy. Zde se jí nejen zalíbilo, ale využila také poskytovanou podporu:

  • konzultace s dulou,
  • psychickou podporu ze strany pracovníků a také ostatních těhotných žen,
  • kurz manipulace s miminkem a zajištění základní péče

Organizace také s Janou řešila budoucí očkování miminka. Jana si zpočátku nebyla jistá, zda chce a zvládne být matkou. Po vzájemných rozhovorech se Jana rozhodla, že si miminko nechá.

Díky docházení do klubu se Jana zvládla připravit na porod a po narození miminka přešla do navazujícího Klubu pro maminky.

„Cítím se přijatá, nehodnocená, můžu řešit veškeré problémy, které mi život přináší,“ vypovídá Jana

Po jejím vzoru se k docházce připojila také matka Jany, která má sama malé děti, s jejichž výchovou má potíže. Nezažila ve své rodině dobré vzory a část dětství strávila v institucích.

V současné době obě ženy pracují na osamostatnění i v oblasti bydlení. Sociální problematiku s nimi řeší lidé ze spolupracující organizace. Členská organizace Platformy se soustředí na pomoc s rozvojem dítěte a včasnou péči. Díky tomu rodina zažívá komplexní podporu a děti, které vyrůstají v těchto podmínkách budou mít jinou a nadějnou životní trajektorii, než zažili jejich rodiče nebo prarodiče. Postupem času se Jana stala natolik kompetentní, že službu přestala využívat.

Příběh Jany a jejího novorozeného dítěte jasně ukazuje význam včasné péče. To, jak děti vyrůstají, ovlivní celý jejich život. V tíživé situaci se může ocitnout každý a úkolem včasné péče je podat pomocnou ruku. Jaký by byl asi osud Jany a jejího miminka, pokud by na vše zůstala sama?

Včasná péče v kostce

  • Včasná péče je ucelený systém programů a aktivit zaměřených na podporu ohrožených dětí. A to těch nejmenších, tj. od narození do 8 let a jejich rodin.
  • Výhodou včasné péče je její komplexnost. Zahrnuje zdravotní, sociální a vzdělávací programy.
  • Včasná péče může probíhat v přirozeném prostředí doma v rodině, kdy ji navštěvují odborníci a zapojují rodiče. Dále v rodinných a komunitních centrech, v předškolních klubech nebo v mateřských a základních školách.

Jméno klientky bylo na její žádost změněno, fotografie jsou ilustrační a jsou použity z unsplash.com.