Rok 2023 utekl jako voda. Byl plný setkávání, nových příležitostí a práce na rozvoji včasné péče v Česku. Pojďte se s námi podívat na nejzásadnější události a milníky letošního roku.  

1. Jsme spolek! 

A je to jízda! Po třech letech projektového řízení jsme se v  květnu 2023 stali zapsaným spolkem. Máme vlastní vedení, převzali jsme odpovědnost za své fungování a jsme nositeli tématu včasné péče v odborném i veřejném prostoru. Součástí je i odborná rada a také kolegium, které je tvořené respektovanými osobnostmi z akademického prostředí.

Nové orgány spolku jsme si zvolili na únorovém setkání v Pardubicích.

2. Rosteme v advokační práci

Rychlost jsme nabrali v naší advokační činnosti. Advokační tým Platformy tvoří Petr Pabian a Štěpán Drahokoupil, kteří vedou naši pracovní advokační skupinu.

Na základě široké diskuze mezi členy jsme vytvořili advokační strategii. Její součástí je prosazování změn do nově vznikajícího zákona o ochraně dětí a podpoře rodin na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Naše připomínky jsou ve velké míře akceptovány a ukazuje se tak, že dobrá příprava  se opravdu vyplácí.

zleva Vladimíra Pechanová, členka odborné rady Platformy a předsedkyně Pavlína Kráčmarová

Společně definované cíle ve prospěch včasné péče prosazujeme v rámci dalších pracovních skupin. Jednou z nich je skupina k desegregaci na Úřadu vlády ČR, kam jsme přinesli řadu doplnění a podnětů z praxe členských organizací – zejména co se týká předškolního vzdělávání a následného přechodu dětí do ZŠ. Na pravidelné bázi máme porady s MŠMT – kromě připomínkování, jsme také vytvořili pro MŠMT materiály, které následně MŠMT rozeslalo do mateřských škol.

V neposlední řadě jsme součástí meziresortní pracovní skupiny (MPSV, MŠMT a EK) s UNICEF.

3. Zdravé a spolupracující organizace

Organizace sdružené v Platformě pro včasnou péči fungují na zdravých principech (mají vícezdrojové financování, jsou strategicky řízeny, umí vyhodnocovat svůj dopad a spolupracují s lokálními aktéry) a poskytují komplexnější práci směrem ke klientům. Máme radost! V tomto roce rozšířilo své služby a nově začalo pracovat s dětmi od narození do tří let věku 10 členských organizací. 

4. Týdenní letní škola 

Událostí prázdnin byla už třetí letní školy Platformy. Více než 40 zástupců z členských organizací se sešlo v ekocentru Sluňákov nedaleko Olomouce. Nejenže jsme sdíleli přístupy a zkušenosti s tématem včasné péče, ale dorazilo také spoustu výjimečných hostů. Mezi nimi třeba David Tišer z ARA ART, zástupci z MŠMT, UNICEF, ale i lokální aktéři včasné péče na Olomoucku.

5. Setkání v Mostě, video o včasné péči a kampaň Spolu a včas

Konec listopadu patřil Setkání členů Platformy v Mostě. Vedle odborného programu jsme v nedalekých Obrnicích představili úspěšný koncept mezioborové spolupráce, která zvyšuje vzdělávací úspěch dětí v Obrnicích (zdejší sídliště je identifikováno jako sociálně vyloučená lokalita).

Na setkání jsme jsme představili video spot o významu včasné péče. Těší nás, že se nám touto akcí podařilo vzbudit mezi novináři zájem o téma předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. O naší práci se psalo na Denik.cz, byla odvysílaná reportáž v České televizi, v Českém rozhlase a měli jsme živý vstup o významu včasné péče ve vysílání na ČRo Plus.

Kampaň Spolu a včas upozorňuje na včasné zapojení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do vzdělávání a na mezioborovou spolupráci hlavních aktérů.

Co se v roce 2023 povedlo? 

  • MŠMT jsme představili bariéry, ale i řešení vycházející z praxe pro včasný nástup do mateřských škol –  věnovali jsme se tématu trvalého bydliště, kde kromě popisu problému, přicházíme i s variantami řešení pro zřizovatele. Naše návrhy MŠMT prezentovalo na jednání s kraji a i v meziresortních skupinách.
  • Zúročili jsme zkušenosti z projektů v ostravských MŠ a pro MŠMT jsme popsali, jak může v praxi vypadat funkční využití školního asistenta v MŠ.
  • Pro MŠMT jsme připravili leták k zápisům do MŠ. Leták byl rozeslán mateřským školám v Česku a současně se členské organizace aktivně zapojily do šíření letáku .
  • Připravili jsme leták, který informuje o právech a povinnostech  rodičů, co se týká nákupů hygienických a další potřeb pro mateřskou školu. Leták na sociálních sítích sdílelo 65 organizací, v online prostoru oslovil  11, 5 tis. lidí.
  • Pro MŠMT jsme připravili materiál k adaptaci nových dětí a rodičů v MŠ. Materiál je umístěn na metodickém webu MŠMT.

Za dlouhodobou podporu Platformy pro včasnou péči děkujeme Nadace OSF, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, Pale Fire Capital a Nadační fond Kladné nuly.

Text: Vlasta Holéciová, Foto: archiv