Posláním vzdělávacího programu Omama je podpora rozvoje dětí od narození do tří let, posilování rodičovských kompetencí a zmocňování rodin uvíznutých v generační chudobě. Tento unikátní projekt vznikl na Slovensku, u nás začínal v Ostravě a postupem času se rozšířil i do dalších měst v Moravskoslezském kraji. O celém projektu jsme mluvili se Svatavou Plachou, výkonnou ředitelkou programu Omama u nás. 

Sváťo, nově jste členy Platformy pro včasnou péči. Co pro vás znamená včasná péče?

Včasná péče je podle mě potřeba pro všechny děti bez ohledu na podmínky, ve kterých vyrůstají. Každý zná jistě pořekadlo: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ A je to pravda, protože pro vývoj dětí je věk do 3 let ten nejzásadnější.

Právě v prvních třech letech života se tvoří až 80 procent architektury mozku. A také z motorického vývinu čerpáme celý život. Proto je potřeba zaměřit se na tento věk dítěte a co nejvíce jej stimulovat.

Program Omama vznikl před pěti lety na Slovensku a pomáhá lidem uvíznutých v generační chudobě vystoupit z tohoto začarovaného kruhu. Jak se program etabloval v českých podmínkách?

Zatím nejsme tak daleko jako na Slovensku. Momentálně působíme ve čtyřech lokalitách a stále se učíme, hledáme nové možnosti. Obecně je velmi těžké porovnávat slovenské a české prostředí.

Nově jste se rozrostli také do Orlové a Karviné. Jak se vám daří v těchto regionech?

Každá lokalita je jiná. Velmi mě těší spolupráce v Karviné, kde jsme ve spojení s oddělením sociálních věcí, sociálními pracovníky a dalšími aktéry. Také rodiny přijali svou Omamu velmi vřele.

Soustředíte se výhradně na vyloučené lokality. Jaké jsou nejpalčivější problémy, s nimiž rodičům a hlavně maminkám pomáháte? 

Zaměřujeme se na rodiče a děti, především jejich stimulaci a rozvoj. Úloha Omamy je ale mnohem komplexnější – stává se maminkám podporou v jejich životě, často je to pro ně jediná osoba, které se mohou svěřit. Problémy, které rodiny řeší jsou různé, například dostupnost lékařské péče nebo bydlení.

Jak vlastně vypadá běžná návštěva Omamy v rodině?

Návštěva je předem domluvená, aby s ní maminka počítala. Omama připraví podložku, na kterou si maminka s dítětem a Omama sedne, povídají si o novinkách z týdne, kdy se neviděly a poté Omama zahájí lekci. Lekce trvá 15 až 30 minut, podle věku dítěte a také podle jeho možností.

Jak moc složité je pro rodiče přijmout do rodiny Omamu?

Pokud se rodina s Omamou už znala, je to jiné, než když musí Omama s rodinou navazovat nový vztah. Také záleží na osobnosti Omamy, protože když potkáte někoho, kdo je vám už od pohledu sympatický, je pak cesta k seznámení lehčí. Stává se i to, že rodiče jsou někdy nedůvěřiví a nechtějí, aby Omama docházela k nim domů. Všechno je o zvyku a budování vztahu a důvěry.

Výstupem vaší práce jsou bezesporu děti a jejich chování a přístup. Jaké změny jsou u dětí nejvíce patrné?

Ano, výstupem naší práce jsou děti, ale ani ne tak jejich chování a přístup, ale rozvoj jejich sociálně-kognitivních funkcí a motorický vývoj. Velké, viditelné změny přichází až později. U „našich“ dětí ale už nyní můžeme pozorovat lepší koncentraci, změny v motorice a také rodiče vidí a vnímají, jak se jejich dítě zlepšuje.

Každá Omama má svoji mentorku. Co obnáší její práce?

Mentorka je pro Omamu její rádkyní, pomocnicí, přítelkyní a bývají nerozlučnou dvojkou. Dělají vše spolu – od vyhledávání rodin, vypisování přihlášek až po navštěvování rodin a plánování rodičovských klubů. Pro Omamu je mentorka také stěžejní osobou, se kterou může řešit své dojmy a zážitky s rodinami.

Jak působení Omamy vnímají samotní rodiče, kteří se společných lekcí účastní?

Omama ukazuje rodičům, jak si mohou s dítětem hrát a ukazuje rodičům detaily, které by mohli přehlédnout. Často se nám stává, že když maminky potkají Omamu mimo její pracovní dobu, ptají se, kdy k nim zase přijde, že se na ni těší nejen ony, ale i děti.

Co ve své práci vnímáte jako největší výzvu? A jaké máte další plány?

Klíčová je Omama, takže vždy jde o to, najít správnou ženu, která osobností a srdcem zapadne ve své roli a do lokality. A občas bývá výzvou i sladění přesného času návštěv v rodinách.

Nejbližší plány jsou nová partnerství a spolupráce, protože sociální vyloučení a generační chudoba nejsou problémy, které by se daly vyřešit samostatně. Také chceme začít pořádat rodičovské kluby, kde se budou Omamy scházet s rodinami mimo jejich domácnost.

Kdo je Omama?

Omama je vyškolenou pracovnicí, která provádí výukové lekce v rodinách.
Pro maminku je Omama její kamarádkou, důvěrnicí a osobou, které se může svěřit nebo se na ni obrátit s jakýmikoliv otázkami, ať už ohledně péče o miminko, nebo s nepravdami, které kolují rodinami po generace.
Každá Omama má na starosti zhruba 15 rodin a za každou z nich dochází 1x týdně.

Text: Vlasta Holéciová, Foto: archiv programu Omama