Číst dětem má smysl už od narození, protože to má pozitivní dopad na celkový rozvoj osobnosti dítěte. To je hlavní myšlenka projektu S knížkou do života, který inspiruje ke společnému čtení hned po narození dítěte a tím podporuje čtenářskou gramotnost. S knížkou do života také pomáhá v rodinách, kde si nákup vlastních dětských knih nemohou dovolit. 

Projekt do českého prostředí přivedl Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR), který s podporou donátorů vytvořil motivační sady pro rodiče a jejich děti, a to pro dvě věkové kategorie, dětí do 3 let a dětí od 3 do 6 let. Asi nejpoužívanější sada pro nejmenší měla v roce 2022 podobu kufříku. Nyní ji najdeme v plátěné tašce a obsahuje autorské leporelo Radka Malého, kalendář – metodiku pro rodiče, tipy na knihy, poukaz na registraci dítěte do knihovny i další drobnosti.

Měla jsem možnost setkat se zástupci Knihovny města Ostravy (dále jen KMO), kde jsem se dozvěděla spoustu informací o projektu, na kterém pracují takřka na dobrovolnické bázi, ale natolik jim přirostl k srdci, že mu věnují nadstandardní péči. A nejsou jediní. Tento projekt podporuje také primátor města Tomáš Macura. Díky němu a podpoře statutárního města Ostrava se mohou tyto sady rozdávat na vítání občánků.

Ostravské knihovnice a knihovníci se shodují, že rodič je pro knihovnu nejdůležitějším partnerem a také spolupracovníkem. „První setkání klubů pro děti a jejich rodiče cílí především na rodiče,“ říká knihovnice Helena Dlouhá, která je srdcem projektu za město Ostrava. Rodičům se knihovnice a knihovníci snaží dát najevo, že s nimi sdílí radost z narození děťátka, že je pro ně důležité, aby se dobře vyvíjelo, aby bylo zdravé a samozřejmě spokojené.

Pro rodiny s miminkem, proto mají v ostravské knihovně a v jejich pobočkách vybudované sociální zázemí. Jsou také bezbariéroví, aby měly maminky snadnější přístup s kočárkem, a celkově se jim snaží vyjít vstříc a dávají si záležet na tom, aby bylo zjevné, že jsou v knihovně vítáni. O tom, že se ostravští knihovníci jen tak nevzdávají, svědčí i nedávná situace, kdy v době pandemie nebylo možné realizovat vítání občánků a ani akce v knihovně.

KMO se však nechtěla s touto situací smířit a oslovila Městskou nemocnici Ostrava s prosbou o předání motivačních sad přímo v porodnici. Reakce od vedení nemocnice byla velmi vstřícná, projekt oceňují a podporují, a tak knihovna převezla do porodnice 400 motivačních sad pro nejmenší, které byly maminkám předány přímo na pokojích porodnice.

SKIP ČR, knihovnice a knihovníci rychle zareagovali i na současnou tragickou situaci ukrajinských rodin s dětmi, a tak je všem knihovnám v elektronické verzi k dispozici originálně ilustrovaná metodika pro rodiče v ukrajinštině a s ukrajinskými říkadly. Snaží se, aby motivační sady pro společné čtení rodičů s dětmi byly k dispozici i nevidomým a neslyšícím.

V KMO by uvítali, aby byly sady přeložené i do romského jazyka a celkově by byly rádi, kdyby se romský jazyk udržel stále živý, protože mají pocit, že romština už mezi dětmi není tolik používaným jazykem. Dokonce v KMO zaměstnávají romského asistenta, který pracuje přímo v knihovně, která sídlí ve vyloučené lokalitě a zde se také věnuje dětem.

Knihovníci a knihovnice jsou otevřeni i spolupráci s předškolními kluby nebo jinými dětskými centry. Chtěli by, aby se motivační sady dostaly i k rodinám a dětem, které kontakt s knížkou nemají téměř žádný. Po domluvě je v knihovně možné uspořádat setkání maminek s dětmi, provést je knihovnou nebo představit další aktivity. Jako třeba projekt Druhý život knih, kde knihovny mohou vyřazené knihy darovat dětem nebo rodině, která si nemůže dovolit knihu koupit.

Celkově knihovníky mrzí, že romské děti do knihovny takřka nechodí. Myslí si, že mají nějakou bariéru, možná stud, kdy předpokládají, že tam nebudou vítány, ale opak je pravdou.

Projekt S knížkou do života má záštitu ministra kultury, ale také systémovou podporu v některých krajích (Královéhradecký, Moravskoslezský, Středočeský). V několika dalších krajích se o podpoře začalo jednat. Pomalu se daří získávat sponzory a podporovatele projektu a zapojovat další a další knihovny. Jen díky tomu se  motivační sady dostanou, k co největšímu počtu dětí, které se v co nejnižším věku ponoří do světa knižní fantazie.

Text: Aneta Suchá