V polovině listopadu se víc jak 20 profesionálů z celého Česka sjelo na stáž do Plzně. Hostily je dvě členské organizace Platformy pro včasnou péči: Ponton a TADY A TEĎ. Cílem setkání bylo představit práci těchto dvou neziskových organizací, vzájemné sdílení přístupů a zkušeností s tématem včasné péče, tak jak fungují v Plzni, a které by šlo aplikovat i v jiných regionech. 

Včasnou péčí se rozumí práce s dětmi od narození do osmi let a jejich rodinami ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Jde například o přípravu dětí na docházku do mateřské školy v předškolních klubech, podporu rodičů při výchově a rozvoji jejich dětí, pomoc s komunikací se školami nebo jinými institucemi.

„Nechceme donekonečna doučovat, proto se zaměřujeme na raný věk dětí a podporu rodičů a škol. V rámci prevence nám přijde opravdu nejdůležitější podpora včasné péče, smysl vidíme zejména v propojování světů,” zaznělo v úvodu od hostitelských organizací.

Od předškolních klubů po tranzitní programy

Pestrý program stáže se tak soustředil právě na tyto oblasti. Stěžejními tématy byla podpora rodičovských kompetencí, předškolní kluby nebo také tranzitní programy na podporu rodin s dětmi v předškolním věku v období přechodu.

A co jsou tranzitní programy? Jedná se o kombinaci aktivit – zejména individuální práci s rodinou v domácnosti, rodičovskou skupinu, skupinovou práci s dětmi, která má za cíl připravit dítě, rodiče a mateřskou i základní školu na přechod dítěte z jednoho prostředí do druhého, včetně zajištění úspěšné adaptace v novém prostředí. Pracovnice tranzitního programu propojuje činnost všech aktérů v nejlepším zájmu dítěte.

„Než se v rodině dostaneme k tématu vzdělávání, musíme nejprve rodinu stabilizovat, a to je čím dál těžší,“ zhodnotil Jakub Sachr z TADY A TEĎ nezbytnost propojení sociální sféry se vzděláváním.

Stáž probíhala v prostorách plzeňských organizací, kde Ivana Konášová z Pontonu a Jakub Sachr z TADY A TEĎ představili organizace a jejich práci, ale i prostory, kde mohli účastníci stáže vidět děti, které navštěvují předškolní klub Klubíčko organizace Ponton.

Klub funguje už od roku 1998 a nabízí rodinám kvalitní a dostupnou alternativu předškolního vzdělávání. Přítomné ředitelky místních mateřských škol se shodly na tom, že dítě, které projde přípravou v klubu a poté přestoupí do mateřské školy, je dobře připraveno na vstup do velkého kolektivu. „Vážíme si partnerství s neziskovkami, protože vy umíte to, co mi bychom nikdy neuměly,“ zaznělo od ředitelek mateřských škol v úvodu setkání.

O prospěch dítěte jde především

Součástí stáže byla také debata, při které se všichni účastníci shodli na tom, že „důležité je propojení světů”, kdy spolupracuje nezisková organizace, mateřská škola, základní škola a klient. Přičemž všichni mají jeden společný cíl a tím je prospěch dítěte. To potvrzují i slova ředitelky jedné z plzeňských mateřských škol na adresu hostitelské organizace: „Vaše práce se krásně zrcadlí právě v mateřských školách.“ 

Za Platformu pro včasnou péči děkujeme za účast zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Salesiánskému centru Teplice, IQ ROMA SERVIS, PPP Plzeň, Tosara, Centrum inkluze ops, Vzájemné soužití o.p. s., Proxima Sociale, Začít spolu, Charita Most, čtyřem mateřským školám z Plzně, místní psycho-pedagogické poradně i zástupcům plzeňského školského odboru,  Nadaci Albatros a Nadaci OSF.

Autorka: Aneta Suchá