Obecná pravidla soutěží Platformy pro včasnou péči na Facebooku 

Pořadatelem soutěží je Platforma pro včasnou péči.

Žádná ze soutěží inzerovaných na Facebookové stránce Platforma pro včasnou péči není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí a tudíž za ni firma Facebook nenese žádnou odpovědnost.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice. Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady.

Soutěžní mechanismus

  •   Pro zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránce www.facebook.com/platformaprovcasnoupeci. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.
  • Pokud je podmínkou v soutěži zveřejnění komentáře u příspěvku, je do soutěže zařazen vždy pouze jeden komentář od jednoho uživatele. Případné další komentáře stejného účastníka soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Vyhlášení a vyrozumění výherců

  • Termín konání soutěže je vždy uveden v daném příspěvku. Zařazení účastníků, kteří nedodrží termín ukončení soutěže, je zcela na zvážení pořadatele.
  • Mechanismus výběru výherců určuje pořadatel (Losování, výběr nejzajímavějších komentářů, fotografií atd…).
  • Vyhlášení výherců proběhne vždy do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže, pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak. Jména výherců budou pořadatelem zveřejněna v komentáři u soutěžního příspěvku. Výherci budou informováni také ve zprávě na Facebooku (případně v odpovědi na jejich soutěžní komentář, pokud zasílání zpráv neumožňují).
  • Doručení výhry bude realizováno (pokud není u soutěžního příspěvku uvedeno jinak) zasláním prostřednictvím České pošty. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, že může být v případě výhry vyzván k poskytnutí poštovní adresy pro zaslání ceny. Tuto adresu musí v odpovědi na zprávu s oznámením výhry zaslat nejpozději do 14 dnů od vyzvání, jinak bude cena předána jinému soutěžícímu. Adresa slouží pouze pro jednorázové zaslání výhry a nebude s ní jinak nakládáno.
  • Pokud není u soutěže uvedeno jinak, výhry není možné osobně vyzvedávat v sídle pořadatele.

Držíme vám palce! 🙂