Ing. Miroslav Sklenka, PhD., ředitel slovenské organizace Škola dokorán, prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., expert na vzdělávací programy, vyučující na Pedagogické fakultě v Báňské Bystrici, Mgr. Peter Strážik, expert na komunitní programy, ředitel ZŠ ve Spišském Hrhově – přijeli na letní školu předat své zkušenosti s projektem tzv. hračkovnic.

 V čem vidíte hlavní smysl síťování – jako je třeba Platforma pro včasnou péči nebo REYN (Romany Early Years Network)?

Je veľmi dôležité spájať svoje sily za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. V regiónoch, v lokalitách je množstvo veľmi úspešných príbehov, opatrení, projektov o ktorých sa nevie, prípadne vie len vo veľmi obmedzenej miere. Preto je potrebné šíriť túto dobrú prax medzi tými, v silách ktorých je obdobné aktivity financovať a realizovať. Je to tiež veľmi účinný prostriedok ako efektívne implementovať zmysluplnú štátnu politiku (ak taká existuje) do reálnych podmienok.

Je dobré, ak majú jednotlivé siete čoraz väčší počet členov z rôznych oblastí, za ktorými sú úspešné príbehy, skúsenosti, vedomosti a kontakty. Tým, že sieťované organizácie a jednotlivci sú v podstate v permanentnom styku, vedia si vzájomne pomôcť a zdieľať dobrú skúsenosť v procese realizácie projektov v smerujúcich k ranej starostlivosti. Úlohou sietí ako je Platforma pro včasnou péči alebo slovenský REYN je ich zdokonaľovať a šíriť. Neustály nárast počtu členov sietí predstavuje aj neustály nárast advokačnej sily pri styku s inštitúciami štátnej správy, verejnej správa a samosprávy. 

Najväčším prínosom sieťovania je teda šírenie dobrej praxe medzi pedagógmi, sociálnymi pracovníkmi, zdravotnými pracovníkmi, komunitnými pracovníkmi, ale aj medzi nositeľmi právomocí v mestách a obciach, na lokálnej a aj národnej úrovni.

Co považujete za váš největší úspěch v oblasti včasné péče? (Můžete uvést i konkrétní příklad) 

 Je ním vytvorenie programu pomoci pre rodiny s deťmi v ranom veku zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jedná sa o komplexný, pilotný, inovatívny a efektívny model vzdelávania detí v ranom veku (od narodenia do 8 rokov), zdieľanie tohto pozitívneho komplexného prístupu so širšou verejnosťou a dôležitými stakeholdermi. Uvedený program pozostáva zo 4 základných súčastí:

1. Funkčný model spolupráce všetkých zapojených aktérov v komunite (vrátane starostov, lokálných poslancov, zdravotníkov, základnej školy, materskej školy, komunitních lídrov, rodičov apod.)

2. Rodičia ako kompetentní prví edukátori svojich vlastných dětí (Metodika – Rodičovstvo s doverou), vzdelávacie workshopy a individuálne návštevy v rodinách

3. „Hračkovnice“ – vytvorenie bezpečného komunitného priestoru pro medzigeneračné vzdelávanie, požičiavanie kníh a hračiek, semináre

4. Mentoring žiakov základných škol – doučovanie, individuálne konzultácie, spolupráca s odbornými zdravotníckymi profesiami apod.

Jaké jsou vaše plány na příští rok?

Udržať všetky naše predošlé aktivity, pilotovať nové programy, získať dostatočnú podporu pre ich implementáciu v ďalších lokalitách, vrátane zahraničia. 

Co by podle vás současné situaci na Slovensku v oblasti včasné péče nejvíce prospělo? Jak ke změně přispívá činnost vaší organizace? 

 Zmysluplná a splniteľná stratégia na úrovni štátnej politiky. Naša organizácia sa aktívne podieľa na príprave stratégií, podkladov a akčných plánov v rámci pracovných skupín, pôsobiacich priamo na Úrade vlády SR alebo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Jak do vaší činnosti zasáhla pandemie?

Do značnej miery sme museli regulovať osobný kontakt s cieľovou skupinou, hlavne s rodičmi a deťmi. Nahrádzali sme to v zmysle obmedzení online komunikáciou, prípadne stretnutiami s menším počtom účastníkov. Taktiež sa nám sťažilo cestovanie v rámci medzinárodnej spolupráce, ako sú študijné cesty a tréningy s medzinárodnou účasťou. Dočasné zatvorenie materských a základných škôl obmedzilo fungovanie našich „Hračkovníc“ ktoré sídlia v týchto priestoroch.

Co jste si díky setkání na Letní škole uvědomili?  

Uvedomili sme si, že vďaka Platforme pro včasnou péči a motivácii jednotlivcov z rôznych oblastí implementovať moderné prvky do vzdelávania je možné napredovať a dosiahnuť zásadné zmeny k lepšiemu. Potvrdila sa nám aj nutnosť spolupracovať na rôznych úrovniach, lebo SPOLU SME SILNEJŠÍ!

 Co byste popřáli organizacím v ČR? 

Účastníkom Vašej letnej školy, ako aj všetkým spolupracujúcim organizáciám by sme zaželali množstvo úspechov na poli profesionálnom a osobnom, vytrvalosť, kreativitu v riešeniach a efektívne advokačné techniky. Ich cieľovým skupinám by sme dopriali inkluzívnu spoločnosť, prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a sociálnym službám, kompetentnú štátnu správu (dobré štátne stratégie) a lokálnu samosprávu.