Lucie Plešková mluví i o tom, co předcházelo vzniku Platformy pro včasnou péči, v níž se sdružují organizace pomáhající nejmenším dětem. Vznik Platformy iniciovala Nadace České spořitelny společně s Nadací OSF a Nadací Albatros.

Platforma pro včasnou péči funguje druhým rokem. Můžete popsat impuls, který vedl k jejímu založení?

Především je to stále nezlepšující se situace dětí, které vyrůstají ve znevýhodněném prostředí – v extrémně chudých rodinách, na ubytovnách či v azylových domech. V mnoha případech se jedná o děti romské, ale zdaleka ne jenom je. V našem vzdělávacím systému nadměrně často dochází k jejich segregaci, diskriminaci, nerozvíjí se naplno jejich potenciál a jejich startovní čára je prostě stále velmi posunutá. Jsme však přesvědčeni, že pokud ony a jejich rodiny dostanou podporu včas, ideálně v nejranějším věku, může se tento negativní trend změnit.

Kdo se na činnosti Platformy podílí?

U zrodu naší Platformy stály Nadace OSF, Nadace Albatros a Nadace České spořitelny. Společně jsme vnímali, že řada zajímavých zkušeností a aktivit zůstává „ukryta“ v jednotlivých organizacích či lokalitách. A současně že některé problémy, se kterými organizace potýkají, jsou na mnoha místech obdobné a spojené síly a energie by mohly přispět k jejich efektivnějšímu řešení. V tuto chvíli sdružuje Platforma přes čtyři desítky členských organizací z celé České republiky a je otevřena nejenom neziskovkám z terénu, ale i zástupcům akademické sféry či státních institucí.

Jak konkrétně organizace sdružené v Platformě podporují znevýhodněné děti a jejich rodiny?

Aktivit a různých forem podpory je mnoho. Od podpory rodičů ve správné péči o děti a jejich rozvoji přímo v domácnostech, přes předškolní kluby připravující děti na nástup do mateřské školy, až po podporu dětem i rodičům při nástupu do školek a škol. Velice často jde o vytváření „mostů“ mezi rodinami a školkami či školami, pomoc s komunikací a odstraňováním bariér – od těch finančních až po vzájemné nepochopení či předsudky. Organizace však často řeší i další problémy, se kterými se rodiny potýkají – bydlení, nezaměstnanost, dluhy nebo doučování starších dětí.

Ze studie Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity, kterou pro Nadaci České spořitelny zpracovala společnost PAQ Research a think-tank IDEA, vyplynulo mimo jiné to, že úspěch dětí ve škole ovlivňuje již školka. A také to, že alespoň 2 roky v mateřské škole dvojnásobně zvýší dětem šanci na začlenění do běžné základní školy. Můžete popsat, jaké zkušenosti máte z terénu?

Zkušenosti z terénu to jednoznačně potvrzují. Stále se však potýkáme s velkým množstvím bariér, co se nástupu a následné docházky dětí do školky týká. Velmi často se nedaří pro ty nejpotřebnější děti zajistit ani ten povinný předškolní rok vzdělávání v mateřské škole. Mnohdy tím důvodem může být fakt, že dítě má trvalé bydliště mimo danou obec, rodina se často stěhuje či nemá prostředky na placení stravného. Někdy je za tím třeba i obava z nepřijetí či šikany dítěte na straně rodiny, či nepříliš vstřícný přístup na straně školky. I na tom chceme v rámci Platformy pracovat.

Už druhým rokem proběhly zápisy do základní školy na dálku. Jak velký je to problém pro děti, které nejsou na školu připraveny?

Problém bohužel nebyly jen zápisy do škol na dálku, ale právě i ta nedostatečná předškolní příprava, kterou uzavření školek způsobilo. V důsledku pandemie a zápisů na dálku se dle dat a postřehů od organizací sdružených v Platformě zvýšil počet dětí, které mají dodatečné odklady školní docházky a jsou vráceny zpět z první třídy. Třicet dotazovaných organizací uvedlo, že se tento problém týká 76 dětí, se kterými jsou v kontaktu. Ještě také uvidíme, kolik dětí bude muset opakovat první třídu. I tato data tak podle mě jednoznačně ukazují na to, jak je práce v oblasti včasné péče potřebná.

Lucie Plešková vystoupila jako jedna z hostů nadační online snídaně na téma Rovné šance ve vzdělávání. Záznam si můžete pustit pod tímto odkazem. 

Zdroj: Nadace České spořitelny