Na čtyři desítky poskytovatelů včasné péče a členů Platformy pro včasnou péči se sešlo v posledním listopadovém týdnu na dvoudenním setkání Platformy pro včasnou péči v Mostě. Součástí odborného programu byla i návštěva obce Obrnice, kde se dlouhodobě daří zvyšovat vzdělávací úspěch obrnických dětí. A to především díky cílené spolupráci místních aktérů. Podívejte se v naší fotogalerii, jak se setkání vydařilo. 

„Na příkladu dobré praxe v Obrnicích lze ukázat, že díky cílené podpoře předškolního vzdělávání, spolupráci a propojenosti jednotlivých aktérů v daném mikroregionu lze zvyšovat vzdělávací úspěch sociálně znevýhodněných dětí. Inspiraci můžeme vidět především ve fungující spolupráci mateřské školy a sociálních služeb za podpory obce,“ vysvětlila předsedkyně Platformy pro včasnou péči Pavlína Kráčmarová.

Na včasné zapojení sociálně znevýhodněných dětí do předškolního vzdělávání již tři roky upozorňuje Platforma pro včasnou péči. Na konci listopadu  spustila kampaň Spolu a včas, jejíž součástí je video spot, který informuje o významu včasné péče v celém systému vzdělávání. Video spot vznikl za podpory Nadace OSF.

Diskuze o zvyšování vzdělávacího úspěchu obrnických dětí (zleva) Lucie Matějovicová, ředitelka Obrnického centra sociálních služeb, Drahomíra Karasová, bývalá starostka Obrnic, Miroslav Grosser,  místostarosta Obrnic, Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ Obrnice

Dle mapavzdelavni.cz od PAQ Research, docházka do mateřské školy silně souvisí s mírou destabilizující chudoby v regionu (exekuce, bytová nouze, velmi nízké vzdělání apod.). I přesto, že Obrnice tyto faktory splňují, daří se zdejší děti zapojovat do předškolního vzdělávání.

„Nejdůležitější je si vybudovat dobrý vztah s rodiči. Základem je důvěra. Pokud nám rodiče důvěřují, tak s námi otevřeně komunikují nejen o vzdělávání dětí, ale i o rodinných záležitostech. V dobré atmosféře a fungujících vztazích lze vyřešit mnohé. Důvěra a dobrá spolupráce je podstatná i ve vztahu se zřizovatelem,“ popsala Vladimíra Pechanová, ředitelka mateřské školy v Obrnicích a členka odborné rady Platformy pro včasnou péči.

(zleva) Pavlína Kráčmarová, předsedkyně Platformy pro včasnou péči, Miroslav Grosser, místostarosta Obrnic, Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ Obrnice, Stanislav Zaspal, starosta Obrnic

Její slova potvrdil místostarosta Obrnic Miroslav Grosser„S mateřskou školou úzce kooperujeme. Vzhledem k tomu, že do zdejší MŠ chodí 70 % dětí ze sociálně slabých rodin, rozhodli jsme se například, že nebudeme vybírat úplatu za předškolní vzdělávání, tzv. školné. Všechny mimoškolní akce jsou pro děti zdarma, hradíme je z rozpočtu zřizovatele, čímž zajišťujeme rovný přístup ke vzdělání.“

Exkurze do mateřské školy v Obrnicích a Obrnického centra sociálních služeb. 

Mateřskou školou provázela její ředitelka Vladimíra Pechanová. 

Od září se děti v obrnické mateřince učí podle programu Začít spolu.

Dalším hybatelem vzdělávacího úspěchu v Obrnicích je Obrnické centrum sociálních služeb, které poskytuje terénní programy, nízkoprahové zařízení, odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby (SAS). Jen v roce 2022 se akcí SAS v Obrnicích zúčastnilo celkem 686 lidí a z toho 518 dětí.

Pracovníci Obrnického centra sociálních služeb vyhledávají rodiny, jejichž děti mají povinné předškolní vzdělávání a vysvětlují jim důležitost vzdělání. Každý, kdo se do obce přistěhuje je podchycen danou službou, která je směřuje na patřičné instituce, pomohou jim se zápisem do mateřské školy nebo základní školy.

Průvodkyní v obrnických sociálních službách byla ředitelka Lucie Matějovicová. 

Po exkurzích následovala tisková konference a také premiéra video spotu o významu včasné péče. (zleva) Pavlína Kráčmarová, předsedkyně Platformy pro včasnou péči, Kateřina Šaldová, projektová manažerka Nadace České spořitelny, Jindra Marešová, ředitelka Nadace Albatros, Mirsoslav Grosser, místostarosta Obrnic, Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ Obrnice

Platformu pro včasnou péči dlouhodobě podporuje Nadace OSF, Nadace České spořitelny,  Nadace Albatros a Pale Fire Capital. Děkujeme!

Text: Vlasta Holéciová, Foto: Daniel Šainer, Vlasta Holéciová