Článek v magazínu Řízení školy, speciál pro mateřské školy. Vyšlo 4. 4. 2023. 

Autorka: Vlasta Holéciová, Platforma pro včasnou péči.