Návrh legislativních změn, které by měly usnadnit vzdělávání/začlenění znevýhodněných dětí v českých školách.

Hlavní zjištění šetření: Každý pátý rodič dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se setkal s návrhem či požadavkem na odchod dítěte ze školy/třídy.

Vypracoval: Spolu z.s. a ČOSIV, členové Platformy pro včasnou péči

Dokument ke stažení ve formátu PDF.