„Valiku jsme zakládali tři zaměstnanci dětského domova, kteří chtěli pomoci rodinám dětí umístěných v dětském domově. Letos fungujeme jedenáctým rokem. Mám z toho obrovskou radost,“ vzpomíná na začátky Valiky Petr Najman, jeden ze zakladatelů a dnes ředitel Centrum pro dítě a rodinu Valika. Mluvili jsme s ním o včasné péči, náhradní rodinné péči, ale i  o budoucích výzvách Valiky v práci s rodinami a dětmi. 

Petře, co pro vás znamená včasná péče?

Včasná péče pro mě z širšího pohledu znamená, že ohrožená rodina s dětmi dostane včas a v potřebné míře podporu a pomoc ke zlepšení své situace.

Včasnou péči ve Valice poskytujete prostřednictvím sociálně aktivizační služby. Jak konkrétně pracujete s rodinami a dětmi ve věku 0 – 8 let? 

Snažíme se vždy pracovat s ohledem na individuální potřeby dané rodiny. Samozřejmě musíme zhodnotit kompetence rodičů a kroky nastavit tak, aby byly pro rodiče realistické, splnitelné a směřovaly je ke zvýšení rodičovských kompetencí a stabilizaci situace v rodině, aby byla schopná si pomoc běžně dostupnými prostředky.

V poslední době vidíme, jak by bylo prospěšné, aby do rodiny docházely terénní sociální pracovnice v tandemu, kdy jedna by se věnovala těžším tématům (problémům) a druhá by se mohla zaměřit na měkčí dovednosti rodičů, případně se více věnovat dětem a jejich rozvoji.

Co považujete za váš největší úspěch v oblasti včasné péče? Můžete uvést konkrétní příklad nebo příběh klienta?

Za úspěch považujeme už to, že se nám podaří pro dítě najít mateřskou školu, dětskou skupinu nebo pediatra. Vím, že to může vypadat úsměvně, ale tady v Karlovarském kraji je to obrovský problém.

Můžete to rozvést? Co Karlovarsko nejvíc trápí z hlediska klientů SAS? 

Dlouhodobým problémem je nevyhovující bydlení. V tomto směru se upínáme na chystaný zákon o podpoře v bydlení, který by snad měl situaci ohrožených rodin s dětmi zlepšit, protože v celém Česku se v bytové nouzi nachází přes 150 tisíc obyvatel a z toho více než dvě třetiny jsou právě rodiny s dětmi.

Jinak dalšími problémy, se kterými terénní sociální pracovnice v rodinách pomáhají, je zvyšování rodičovských kompetencí v oblasti péče o děti (zajištění zdárného vývoje a rozvoje), pomoc s přípravou na vzdělávání, udržení domácnosti v odpovídajícím (bezpečném) stavu, doprovod na úřady, pomoc s hledáním práce atd.

Stále platí, že se k nám do služby některé rodiny dostávají příliš pozdě, kdy už je např. odebrání dětí na spadnutí a opravdu nejsme schopni dělat zázraky na počkání.

Dalším pilířem Valiky je náhradní rodinná péče. Jak se vám daří v této oblasti? 

Je to běh na dlouhou trať. Pěstounů je stále nedostatek, a tak je třeba stále vyhledávat lidi, kteří by měli zájem stát se náhradními rodiči. Je třeba ale pracovat i na pozitivním obrazů pěstounů, zvyšovat jejich prestiž ve společnosti a ocenit to, že se rozhodli přijmout do své rodiny dítě, které nemělo v životě tolik štěstí.

Valika také doprovází pěstounské rodiny a poskytuje jim potřebný servis. V této oblasti jako novinku nabízíme terapeutické rodičovství. Je to jedna z možností, jak se naučit pomáhat zvládat obtíže dětí s poruchami citové vazby a vývojovým traumatem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.

 

„Chtěli bychom se víc zaměřit na komplexnější práci s dětmi v rodině, na které často zapomínáme kvůli problémům dospělých,“ vysvětluje Petr Najman. 

Na jaké překážky ve vaší práci nejčastěji narážíte? Co by vám vaši práci usnadnilo?

Stabilní, ideálně víceleté financování. Včasné navázání spolupráce s rodinou, nikoli za pět minut dvanáct, nebo v některých případech až minutu po dvanácté a v neposlední řadě snížení administrativy.

Ve Valice jste od jejich začátků. Jak se Valika za tu dobu proměnila?

Valiku jsme zakládali tři zaměstnanci dětského domova, kteří chtěli více pomoci rodinám dětí umístěných právě v dětském domově. Letos fungujeme jedenáctým rokem a z 1 placeného člověka je nás nyní 9 pracovníků. Nechceme být velká organizace, stavíme na přátelském prostředí a výjimečných vztazích mezi sebou. Dovolím si říct, že jsme jako tým nejen pracovní kolegové, ale i přátelé.

Z hlediska rozvoje služeb se nám podařilo přinést do Karlovarského kraje Program pozitivního rodičovství TRIPLE P, který jsme v uplynulých dvou letech ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví realizovali. Tento program učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémů při jejich výchově. Triple P nabízí rodičům jednoduché a praktické strategie, jak například omezit trestání ve výchově, jak snížit stres spojený s výchovou dětí nebo jak zvýšit komunikační dovednosti rodičů.

Můžete uvést nějaký zásadní milník v historii Valiky?

Loni jsme oslavili 10. výročí založení, z toho jsem měl obrovskou radost. Díky mým kolegyním a kolegovi a jejich skvělé práci si dovolím říct, že máme velmi dobré jméno v našem kraji a jsme již etablovaná organizace, která pomáhá rodinám s dětmi.

A co aktuálně vnímáte jako největší výzvu?

Najít kvalitního terénního pracovníka nebo pracovnici. Již nějakou dobu nám běží výběrové řízení, ale je to nadlidský výkon najít člověka, který by chtěl pracovat v sociálních službách a splňoval všechny předpoklady pro tuto pozici.

Pokud bych měl zmínit ještě jednu výzvu, bylo by to trošku jinak uchopit poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Snažit se vymyslet takové možnosti, aby se zvýšila frekvence osobního kontaktu s rodinami. Zaměřit se na komplexnější práci s dětmi v rodině, na které často zapomínáme kvůli problémům dospělých.

Centrum pro dítě a rodinu Valika ve zkratce

Rozhovor vedla Vlasta Holéciová, Foto: archiv Centrum pro dítě a rodinu Valika, unsplash.com