Platforma pro včasnou péči za podpory Nadace České spořitelny a Nadace Porticus vyhlašuje grantovou výzvu na vznik a rozvoj regionálních inkubátorů včasné péče.
Tato výzva je součástí podpory Platformy pro včasnou péči směrem ke členským organizacím a zejména pak na území, kde již působí. Hlavním cílem je posílit spolupráci v daných regionech ve prospěch vzdělávání a péče o děti do 8 let případně pracovat na odstranění systémových překážek, které v daném regionu jsou.

Celkový objem prostředků v této výzvě je 1 440 000 Kč. V roce 2024 plánujeme podpořit maximálně čtyři regiony. Další výzvu zaměřenou na regionální spolupráci pro oblast včasné péče na daném území plánujeme na podzim 2024.

Kritéria pro daný region

Na každém území je situace rozdílná, co do nabídky a pokrytí služeb, reálné situaci rodin apod. Těmi, kdo ví a rozumí celkovému kontextu, jste Vy!

Touto výzvou chceme přispět k tomu, aby se mohli na podpořeném území:

– rozvíjet už dosažené a fungující metody včetně započaté spolupráce
– nabízená podpora byla součástí dlouhodobého záměru žadatele pro dané území
– součástí vašeho dlouhodobého záměru byla i podpora dětí 0-3 roky
– součástí vašeho dlouhodobého záměru byla i podpora rodičů
– principem práce na daném území byla mezioborová spolupráce (ideálně i snaha zapojit i zdravotní sektor).

Prostředky mohou být využity na personální náklady, zajištění expertů či nákup služeb. I v této oblasti je pro nás důležitá souvislost, jak zvolené aktivity přispívají k posílení včasné péče na daném regionu.

Pro alokovanou částku zhruba 360.000 Kč/1 území nebude třeba podávat podrobný rozpočet. Klíčový bude dlouhodobý záměr pro dané území a Vaše představa, která vychází z vaší expertízy, co je na daném území třeba.

Podpora nad rámec alokované částky

Nad rámec finanční podpory budou mít vybraná čtyři území po dobu trvání projektu přístup k další podpoře v podobě:

– advokačních konzultací expertů z Advokačního fóra
– nastavení sběru dat a sledování dopadu Vaší práce na daném území od expertů z GovLabu
– datové workshopy od PAQ Research
– možnost studijní cesty určené přednostně pro stakeholdery z podpořeného území

– zpracování výstupů pro PR a celkovou podporu v komunikaci
– možnost dalších fundraisingových příležitostí v rámci společně koordinovaných projektů
– partnerskou pomoc a podporu od Platformy pro včasnou péči jako celku

Kdo může žádat
Organizace podporující ohrožené děti / děti se sociokulturním znevýhodněním ve věku 0-8 let a jejich rodiny a současně organizace sdružené v Platformě pro včasnou péči.

O kolik peněz můžete žádat a na jak dlouho je dostanete
– celková alokace pro výzvu: 1 440 000 Kč
– finančně podpořena budou nejvýše 4 území
– realizace leden 2024 – prosinec 2024

Jak a kdo bude projekty hodnotit
Při hodnocení budeme zvažovat, jestli:
– záměr naplňuje výše stanovená kritéria
– žadatel uvažuje v kontextu jím vymezeného území (definuje sám)
– výběrem podpořených území budou pověřeni externí hodnotitelé: Ivan Gabal, Kateřina Šaldová, Jindra Marešová a Jan Hněvkovský
– výběru se nebude účastnit žádný člen Rady ani vedení Platformy pro včasnou péči

Termíny a postup

– Podání žádosti
– projektové žádosti budete moci podávat do 20. 11. 2023 včetně
– grantová žádost je velmi stručná formou Google formuláře ZDE a obsahuje zejména následující otázky:
1) Jaký je Váš dlouhodobý záměr pro dané území v tématu včasné péče (cca 2024-26)?
2) Co potřebujete na daném území posílit/změnit či začít dělat jinak, aby se v dlouhodobém horizontu posílila prevence směrem k dětem a rodičům?
– zbylé otázky jsou limitované na rozsah 2 souvětí.

– Hodnocení a schválení projektů
– obdržené projektové žádosti vyhodnotí externí hodnotící komise do 15.12.2023
– vybraná území dostanou smlouvu k podpisu a následně první platbu tak, aby bylo možné začít v lednu 2024

– Administrace podpory
– Celkovou podporu vnímáme zejména jako partnerskou a to, co se společně naučíme na daném území, chceme využít i pro další argumentaci, fundraising a lobbing za téma včasné péče

– V průběhu realizace nebudou vyžadovány žádné průběžné ani závěrečné zprávy, ty budou nahrazeny čtvrtletními online schůzkami a návštěvou na místě. Závěrečné shrnutí bude součástí některého ze setkání Platformy pro včasnou péči.
– Za podpory GovLabu bude společně s Vámi nastavena na začátku období autoevaluace
– Vyúčtování bude požadováno formou přehledu čerpání

Důležité kontakty
– dotazy k záměrům prosím směřujte do 19.11. na email info@vcasnapece.cz