Poslední březnový týden se v rámci programu Places to Grow uskutečnila studijní cesta do Belgie a Holandska. Platforma pro včasnou péči byla při tom! Cestu pořádala mezinárodní organizace International Child Development Initiatives (ICDI) a jejím cílem bylo poznat služby v oblasti včasné péče v Gentu a Leidenu a také výměna znalostí a praxe. Stáže se zúčastnili i zástupci MŠMT a MPSV a kolegové z Maďarska a Slovenska. Za podporu při organizaci studijní cesty děkujeme také Nadaci OSF. Všichni účastníci ocenili skvělou příležitost navázat kontakt s odborníky z různých zemí a prostředí. 

První den jsme strávili v Gentu, kde jsme navštívili centrum péče o děti Inloopteam Nieuw Gent. Jedná se o rodinné centrum, kde mají programy převážně pro obyvatele sociálního bydlení v blízkosti pro imigranty z různých zemí.

Středisko provozuje multikulturní tým s rozdílnou jazykovou vybaveností, která se ukazuje jako velmi žádoucí. Každý ze sociálních pracovníků ovládá řeč jedné z hlavních etnických skupin (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Turecko, Balkán, Rumunsko). Nutno podotknout, že ve vlámské části Belgie má až 24 % rodin migrační původ. 22 % rodin žije v chudobě.

Centrum nabízí neuvěřitelně pestrou škálu aktivit pro rodiče i děti. Podobně jak u nás poskytují sociální služby, šatník, poradenství a různé projektové aktivity jako program „Dítě na cestě“ pro těhotné ženy nebo dětské masáže či zdravou výživu.

Obrovskou předností a inspirací pro nás bylo to, že součástí aktivit centra, je základní zdravotní péče. Každý týden je na místě sestra z nedaleké ordinace, která např. zváží miminko, změří a odpovídá na otázky rodičů. Může také miminko naočkovat. Spolupracující organizace pak doplňují služby jako např. „childcare“ – naše jesle pro děti do tří let.

Co nás zaujalo?
Právě zahrnutí základní zdravotní péče je úkolem, na který se může Platforma zaměřit. Ideální by bylo propojit sociální služby, vzdělávání i zdravotní péči. Ať jako společný projekt ministerstev, tak zapojením ordinací pediatrů. Pokud chceme včasné rozpoznání potíží rodin, lékaři či sestry jsou cesta.

ECEC systém v Gentu (Early childhood education and care)
V Gentu má tyto programy na starosti město. Systém podpory péče o dítě je velmi propracovaný – od pracovníků až po pedagogické kouče, což by chůvy v našich dětských skupinách jistě ocenily.

Co nás zaujalo?
Překvapením pro nás bylo, že na osm dětí je v jeslích jeden pracovník. V rámci těchto osmi dětí jsou i děti se znevýhodněním nebo opravdu malinké – například i šestiměsíční miminko. Jeden pracovník tak vychází na autistu, miminko a šest dalších dětí. U nás je práce s dětmi odstupňovaná věkem či znevýhodněním a péče se tak specializuje.

V péči o nejmenší se zaměřují hlavně na well – being (pohodu) a involvement (zapojení dětí, rodičů i komunity). Mimochodem komunitní a dobrovolnická práce je na velmi vysoké úrovni. Gent zapojuje jednotlivá sousedství do činnosti sociální práce a vytváří tak prostory pro dialog, kooperaci a porozumění.

Dále pracují na neustále se opakujícím cyklu učení se mezi výzkumem, politikou a praxí. Z pracovníků úřadu bylo patrné nadšení pro věc a víra v to, že komplexní systému podpoří každé dítě, které to potřebuje i jeho rodiče.

Gent stručně

V Gentu žije 22 % dětí v neúplné rodině.
53 % dětí do 9 let má migrační původ.
Pro děti ve věku od 0 do 3 let je v Gentu 32 center denní péče.
Zaměření na péči o děti ve věku 0 – 2, 5 let není povinné.
Organizace se této cílové skupině věnují dobrovolně.

Leiden
V Centru pro mládež a rodiny (The Centre for Youth and Families) nás přivítal pan radní Abdelhaq Jermoumi a poté následovaly prezentace kolegyň ze zdravotní péče, které velmi podrobně popisovaly, jak podle informací z matriky či nemocnice, ví o narozených dětech a s empatií nabízí služby v centru nebo přes sociální práci v terénu.

Okamžitě se ukázal hlavní rozdíl mezi našimi centry a tímto komplexním přístupem. Zdravotní pracovníci mají jako první kontakt s rodinami a nabídnou jim služby. Pak už se péče o děti dělí – zdravotní, sociální či výchovně vzdělávací. I to, že nám společně odpovídal zdravotní a sociální „úsek“ centra bylo osvěžující (u nás někdy ani v domovech seniorů na stejném patře spolupráce nefunguje).

Před obědem nám ředitel jeslí Oiet Penning prezentoval jejich služby a hovořil i tranzitním programu na základní školu. Dále jsme měli možnost vidět v tom samém centru knihovnu, půjčovnu hraček, nácvikovou kavárnu sociální rehabilitace i nízkoprahové zařízení pro mládež. Vše v krásné budově, kde se potkávají nejen děti a rodiče, kteří potřebují podporu ale i děti ze škol a školek a obyvatelé sousedství.

Odpoledne již patřilo programu Groen Cement o návratu dětí k přírodě a lesních školkách a o důležitosti venkovního vzdělávání. Nejen díky úžasné prezentaci si odnášíme to, že mravenci mají dva žaludky.

Další zastávkou byla Toy library – půjčovna hraček. Služba, kterou plně zajišťují dobrovolníci, dokáže administrovat i zapůjčení puzzle s třemi stovkami dílků. Pracovníci nám ukázali různé zlepšováky v evidenci hraček a v diskuzích se zajímali také o naše zkušenosti – zvláště s hledáním dobrovolníků, aby mohli rozšířit otevírací hodiny.

Představení vize a strategií v péči o děti
Mihaela Ionescu z International Step by Step Association (ISSA) hovořila o nedávné politice EU týkající se dětí. U nás je tento dokument přejatý jako Záruka pro děti. Záruka pro děti byla schválena na zasedání Rady ministrů práce a sociálních věcí v červnu 2021. Cílem Záruky pro děti je napomoci z evropské úrovně v úsilí členských států předcházet sociálnímu vyloučení dětí a zajistit přístup dětí v nouzi ke kvalitním klíčovým službám.
Závěrečnou prezentací byly programy spojené se službami včasné péče a poskytla je nezisková organizace Jes Rijnland.

Za podporu při organizaci studijní cesty děkujeme Nadaci OSF.

Text: Pavlína Kráčmarová, předsedkyně Platformy pro včasnou péči a ředitelka Spolku Ecce Homo Šternberk