Zápisy jsou pro některé rodiče a děti slavností událostí, kterou prožívá celá rodina, pro jiné rodiče jsou ale velmi nesrozumitelným procesem. V tomto miniseriálu k zápisům se chceme podrobně podívat na nejčastější bariéry.

Díl 1. Informovanost

Během pandemie řada obcí přešla k elektronickým zápisům a rozhodli se u nich i zůstat. Jedním příkladem z mnoha je i město Plzeň. “Rodičům běžně pomáháme s vyplněním elektronických zápisů, ale v tomto roce se na nás nově obrací i rodiny, které nevyužívají žádnou z našich služeb. Je to tedy signál, že zápisy jsou pro ně opravdu nesrozumitelné,” sdělila Ivana Konášová z plzeňské pobočky organizace Ponton.

Oproti tomu v Ostravě zůstali u klasických osobních zápisů, nicméně informace o datu zápisu jsou i tak pro mnohé rodiče nedostupné. “Každý rok se objevují rodiče, kteří začnou řešit nástup svých dětí v září, protože to je pro ně to stěžejní datum. Nenapadne je, že se administrativní stránka věcí řeší už na jaře,“ řekl Miroslav Klempar z organizace Awen Amenca. “Musím ale uznat, že za roky, kdy obcházíme rodiny osobně, doprovázíme je k zápisům a vysvětlujeme důležitost předškolní přípravy, se situace postupně zlepšuje.”

V Ostravě kromě informací dostupných na webových stránkách školek, jsou klíčová data uvedená v Moravskoslezském deníku, který dostává do schránek každá domácnost. Kromě jiného Awen Amenca připravuje letáky, které rozmisťuje na klíčová a frekventovaná místa ve městě.

 

Co tedy s tím?

Jednou ze zmíněných variant jsou letáky a další zdroje informací, které se mohou dostat právě k těm rodičům, kteří nástěnku před školkou přehlédnou a webové stránky nenavštíví.

MŠMT ve spolupráci s MPSV rozeslalo Leták – zápis do MŠ do klíčových sociálních služeb, jeho cílem je srozumitelně předat informace právě k zápisům.
Kancelář veřejného ochránce práv vydala již dříve leták v českém i romském jazyce s názvem “Nenechte se odbýt. Vaše dítě má právo na vzdělání.” A řada dalších menších organizací se snaží k zápisům dělat své vlastní, regionální kampaně.

Osobní kontakt s rodinou je jistě nákladnější variantou, ale jeho nespornou výhodou je vysoká návratnost. To koneckonců dokládají i zkušenosti z praxe. V již zmíněném Pontonu proto dělají před zápisy setkání rodičů. “Řešíme celý proces zápisů do úplného detailu – od výběru školky, školy, až po potřebné náležitosti jako je potvrzení od lékaře, nebo trvalé bydliště,“ popsala Ivana Konášová. “Individuálně ale pak ještě s rodiči řeším konkrétní problémy, nejčastěji trvalé bydliště, které mají rodiny často jinde, než skutečně bydlí,” doplnila. “Nejvíce fungují osobní vztahy s rodinami, ty jsou klíčové.”
Osobní kontakt považují za nenahraditelný i v MŠ Špálova, o jejich práci s rodiči se můžete více dočíst zde. V mateřské škole kromě rodičovského klubu pro rodiče ještě nezapsaných dětí využívají i kapacit asistentky. Právě ona je ta, která polovinu svého úvazku tráví přímo v terénu, kde se věnuje rodinám a dětem, které do školky již dochází,  a současně s tím i navazuje kontakt s novými rodinami. V nejbližším okolí tak má dobrý přehled o nově přistěhovaných rodinách, jejich konkrétní situaci a díky osobně pomůže s náležitostmi potřebnými k zápisu.

Jsou to právě děti těchto rodin, které z předškolního vzdělávání profitují nejvíce, ale současně s tím víme, že pozitivní efekt přináší až dva a více let docházky. I z tohoto důvodu je důležité postupně snižovat jednotlivé bariéry pro vstup dětí – jakými jsou například zápisy. A to, že se vše zmíněné mnohonásobně vyplatí, najdete nejen na našem webu.