Článek v magazínu Řízení školy, speciál pro mateřské školy. Vyšlo 14. 2 2023.

Autorky: Aneta Suchá, Vlasta Holéciová, Platforma pro včasnou péči.