V květnu se po celé České republice konají zápisy do mateřských škol. Pro mnoho rodičů je to důležitý milník, protože tímto okamžikem začíná vzdělávací proces, který už je jen krůček od toho, že zanedlouho budou mít doma školáka. Pro řadu rodičů je zápis do mateřské školy všední záležitost, ale pro některé rodiče to tak není. Jaké jsou nejčastější překážky rodičů, kteří pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí při zápisech do mateřské školy? Začněme nedůvěrou. 

Předškolní vzdělávání má velký význam pro všechny děti, ale pro některé přeci jen vyšší. Jsou to děti a rodiny, které potřebují více podpory  – děti, o kterých dopředu víme, že jsou ohrožené možným školním neúspěchem, vyrůstají v nepodnětném prostředí, na ubytovnách, ve špatných bytových podmínkách, v rodinách, které každý den řeší zásadní existenční problémy apod.

Mateřská škola může jejich sociální handicap významně umenšit. Nicméně je proto někdy potřeba udělat několik kroků navíc. Pokud tyto vstřícné kroky uděláme, budeme z toho těžit všichni.

Nedůvěra a tím pádem i nízká motivace zapisovat své děti ve třech letech do mateřských škol, je něco, co popisují členské organizace Platformy pro včasnou péči ze všech regionů Česka. Dále je to strach z šikany a z odmítavého postoje pedagogů.

Rodiče také na docházku dítěte často nahlíží skrze svou vlastní negativní zkušenost. Pokud rodiče vnímají prostředí školy jako místo, kde se jim samým nedostalo přijetí, kde nezažili úspěch, nemají v ty samé instituce důvěru ani jako dospělí.

Co s tím? 

Řešení, která mohou zlepšit důvěru jak na straně rodičů, tak na straně mateřských škol, a tím i zlepšit brzký zápis dětí, je podle kanceláře Veřejného ochránce práv podpora sociálních pracovníků, kteří rodiče provedou procesem zápisu do školek, podpoří je v případě, že se setkají s nefér přístupem a chtějí bránit právo svého dítěte na vzdělání.

Důležitost role prostředníka potvrzují i zástupci z členských organizací Platformy pro včasnou péči. Například v plzeňské organizaci Ponton pořádají  před zápisy setkání s rodiči. „Řešíme celý proces zápisů – od výběru školky, školy, až po potřebné náležitosti jako je potvrzení od lékaře, nebo trvalé bydliště,“ popisuje Ivana Konášová z Pontonu.

“Individuálně ale pak ještě s rodiči řeším konkrétní problémy, nejčastěji trvalé bydliště, které mají rodiny často jinde, než skutečně bydlí,” doplňuje. “Nejvíce fungují osobní vztahy s rodinami, ty jsou klíčové.”

I v ostravské organizaci Awen Amenca pracovníci osobně navštěvují rodiny, vysvětlují důležitost předškolního vzdělávání a rodiny následně doprovází k zápisům.

Jak se může zapojit mateřská škola? 

Bezpečné prostředí je možné budovat i ze strany mateřské školy. Jednou z možností jsou rodičovské kluby – tedy pravidelná setkání pro nové rodiče na půdě školky, kam mohou zájemci přijít i s dítětem, seznámit se s pedagogy i s prostředím. Důvěru, zejména směrem k rodičům, také pomáhají utvářet asistentky pedagoga, které mohou pružně pracovat jak s dětmi, tak i rodiči. Patří sem i vzdělávání pedagogů.

Vyplatí se to

Pokud se podaří nastolit důvěra mezi rodičem a institucí už v době předškolního vzdělávání, pak se tato dobrá zkušenost přenáší i na základní školu, kde dítě prokazatelně zažívá mnohem větší úspěch po absolvování mateřské školy.

Podpora včasného nástupu a adaptace do mateřských škol včetně pravidelnosti docházky je jedním z hlavních témat Platformy pro včasnou péči. Ve spolupráci s ministerstvem školství jsme vytvořili informační leták k adaptačnímu procesu dětí v mateřské škole. 

V příštím díle si představíme další z bariér a tím jsou finance.