Říká Petra Nováčková, která vede jednotřídní mateřskou školu v obci Újezdeček u Teplic. Mluvili jsme s ní nejen o tom, jak vnímá včasnou péči, ale i o důležitosti otevřené komunikace s rodiči, individuálním přístupu ke každému dítěti, ale i o tom, že všechno, co potřebujeme v životě znát, jsme se naučili v mateřské škole. 

Petro, jak vnímáte včasnou péči?

Včasná péče je součástí mé profese, jelikož se zabývám dětmi od 2 do 7 let. Je to nejdůležitější období dětí, kde se dá dětem pomoci v jejich rozvoji. Už spisovatel Robert Fulghum nazval svoji nejznámější knihu Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole. Myslím si, že děti, které projdou mateřskou školou mají větší šanci na úspěch na základní škole. Je opravdu důležité v tomto období s dětmi pracovat.

Jsem moc ráda, že vznikla Platforma pro včasnou péči. Je to seskupení lidí, které se zabývá správným rozvojem dětí, a navíc jde o širokou škálu odborníků napříč profesemi. Díky tomu je možné se na situace dívat z více pohledů a v širším smyslu.

Tým Mateřské školy Újezdeček s ředitelkou Petrou Nováčkovou (vpravo nahoře)

Byla jste na naší letní škole. Co jste si z ní odnesla pro svoji práci?

Na letní škole jsem byla poprvé a určitě to nebylo naposledy. Byla tam otevřená a příjemná atmosféra. Některé lidi jsem viděla poprvé, ale i tak z nich bylo cítit, že dělají svou práci rádi a s radostí. Bylo znatelné, že je to setkání lidí z různých oblastí se stejným cílem – děti a péče o ně. Při různých tématech a situacích bylo jasné, že nám všem jde o jeden cíl – o dobrý start do života dětí.

Jsem ráda, že jsem se zúčastnila, neboť i mě to posunulo a nastartovalo. Potvrdila jsem si, že nás nadšenců je více.

Jaké procento dětí ve vaší mateřské škole pochází ze znevýhodněného prostředí?

Je to zhruba 20 – 25 procent.

Pokud narazíte na rizikové chování rodičů například špatnou docházku dítěte, rodiče dítě neomlouvají, je často „nemocné“ atd. Jak takové situace řešíte?

Jsme otevřenou školou, jelikož jsme jednotřídní mateřská škola, tak se nám nabízí osobní a individuální vztah s rodinou. Rizikovému chování předcházíme úzkým vztahem s každým rodičem. Máme dostatek prostoru se věnovat všem a případně řešit společně konkrétní problém. V naší škole máme pedagogy, asistenty pedagoga a školního asistenta. I díky tomu se snažíme o opravdu individuální přístup.

Mohu říci, že jsme mateřskou školou rodinného typu. Denně se setkáváme s rodinami, máme pravidelné i nepravidelné akce s rodiči. Pořádáme setkání, která jsou zdarma, takže mohou přijít všichni bez rozdílu.

Samozřejmě jsou rodiny, které nechtějí spolupracovat a nechtějí úzký vztah, s těmi se snažíme navazovat vztah pomaleji a postupně.

Co vám dělá radost? Kde vidíte zlepšení v poslední době?

Náš individuální přístup nám postupně přináší ovoce. Děti i rodiny se nám do školy vracejí nejen s dalšími „novými“ dětmi, ale i při akcích, které děláme pro rodiny. Při veřejných akcích se k nám „bývalé“ děti hlásí. Jako silnou stránku školy vnímám celý náš kolektiv, který je naladěn na stejnou vlnu. Jsem obklopena lidmi, které baví jejich práce a mají z ní radost.

Ve výuce a přístupu se snažíte předcházet školnímu neúspěchu dítěte. Jak konkrétně? Co je vůbec základem vaší pedagogické práce?

Při naší práci se zaměřujeme na to, aby dítě cítilo úspěch, alespoň v nějaké oblasti. Důležité je aby, se nebálo věci vyzkoušet. Přičemž se mu snažíme poskytnout pocit bezpečí a jistoty. Působit na něj, tak, že není důležité být první, ale zkusit to a nebát se neúspěchu. Individuální prací rozvíjíme oblasti, kde se dítě cítí silné, snažíme se ho posouvat dále. A také rozšiřovat další oblasti, kde si dítě není tak jisté.

A co ve vaší práci vnímáte jako největší výzvu?

Chceme vytvářet prostor, kde se budou lidé setkávat a komunikovat. Víme, že pravidelná setkání, jsou pro nás všechny přínosná. Chceme komunikovat otevřeně.

Jak hodnotíte spolupráci se zřizovatelem, případně s dalšími neziskovými organizacemi? 

Spolupráce se zřizovatelem je nastavena velmi dobře. Zřizovateli záleží na rozvoji naší mateřské školy. Společně pořádáme akce pro veřejnost a seniory. Zřizovatel nás podporuje nejen provozním příspěvkem, ale několikrát do roka nám přispívá na různé akce – příspěvek na ŠvP, balíčky pro děti, na pomůcky atd. Díky tomu jsme dostupnější pro širší skupinu dětí.

Naše mateřská škola je zapojena do několika projektů pro rozvoj škol, kde se věnujeme předcházení školnímu neúspěchu. Spolupracujeme s různými institucemi. Pokud bych měla jednu neziskovou organizaci jmenovat, tak jsem moc ráda za spolupráci s organizací Mezi námi mezigeneračně, kdy je hlavním cílem setkávat se a navazovat komunikaci mezi generacemi. Máme hodně dětí, které nemají prarodiče, i proto jsme začaly spolupracovat s obcí na pravidelných setkáních s místními seniory. Akce jsou velmi pozitivní a aktivní.

Co byste si do budoucna přála z hlediska vaší profese?

Mít okolo sebe stále dobrý kolektiv. Udržet si pozitivní směr. Chtít objevovat nové věci, abych je mohla předat dále. A hlavně si udržet své vnitřní nastavení dětské duše.

Text: Vlasta Holéciová

Foto: Mateřská škola Újezdeček