První únorový den Platforma pro včasnou péči začala psát novou kapitolu své existence jako samostatný spolek. Na ustavujícím prvním shromáždění v Natura Parku v Pardubicích se na tom shodlo 21 členských organizací Platformy pro včasnou péči. Po třech letech projektového řízení má tak nově Platforma pro včasnou péči samostatnou právní subjektivitu.

Na ustavujícím shromáždění ve východočeských Pardubicích byly zvoleny statutární orgány spolku a 21 přítomných organizací schválilo stanovy a memorandum. Dále byla zvolena pětičlenná Rada spolku, která je tvořena odbornými zástupci napříč oborem i regionální působností.

Složení rady je následující: Vladimíra Pechanová – ředitelka MŠ Obrnice, Lucie Stanjurová – ředitelka, Centum Inkluze, o.p.s., Jana Rejžková – ředitelka, Tosara, z.s., Anna Beková – metodička projektu Signály SOFA (dříve ČOSIV) a v neposlední řadě Miroslav Klempár – ředitel, Awen Amenca, z.s. Rada následně potvrdila do pozic statutárních zástupců Zuzanu Kučerovou a Pavlínu Kráčmarovou.

Náplň, vize a cíle nově vzniklého spolku se nemění. Již tři roky se u nás Platforma pro včasnou péči snaží vytvářet zdravou a silnou komunitu, ve které se každé dítě již od raného věku rozvíjí na maximum s ohledem na prostředí, ze kterého vychází. Smyslem včasné péče je předcházení vzniku sociálních handicapů, v jejichž důsledku děti nedosahují naplnění svého potenciálu.

To potvrzují slova Pavlíny Kráčmarové, ředitelky Platformy pro včasnou péči: Každé dítě má právo zažívat ve škole i v životě úspěch. Pomáháme těm, kteří nemají stejnou startovní pozici. Jsme přesvědčeni, že včasná a dostupná péče je pro dítě a rodinu účinným řešením. Pomáhá v úspěšném vzdělávání, v přirozeném vývoji dítěte a v rozvoji jeho dalších životních strategií. A ačkoliv je nás v tuto chvíli po celém Česku více než 50 členských organizací, i nadále budeme jednat jako jeden tým. Věříme, že výstupy naší práce mají kolektivní dopad a velký potenciál pro celou společnost.“

Z počátečního neformálního spojení organizací Platforma pro včasnou péči postupně vyrostla v silný subjekt, který přináší hlavním aktérům sociální politiky u nás cenné postřehy a připomínky z praxe. Ministerstvo školství například akceptovalo věcné připomínky Platformy pro včasnou péči podložené daty a zkušenostmi z praxe a rozšířilo obsah výzvy na obědy do školek. Původní výzva měla hradit pouze obědy. Platforma pro včasnou péči prosadila, aby nedílnou součástí výzvy byla i související terénní práce s rodinou, případě hrazení dalších skrytých nákladů spojených s docházkou dětí do školek.

Zástupci Platformy pro včasnou péči se také v loňském roce účastnili jednání rady Společnosti pro předškolní výchovu a jednali se zástupci Evropské komise k monitorování přístupu ke vzdělávání.

Vedle toho se Platforma pro včasnou péči věnuje sdílení dobré praxe a zkvalitňování poskytovaných služeb. V současné době Platforma pro včasnou péči sdružuje 53 členských organizací z celého Česka. Po celou dobu fungování Platformu finančně podporovaly tři tuzemské nadace: Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF.