Na loňské letní škole Platformy pro včasnou péči měl velký ohlas vstup Olgy Shaw a Radky Babelové ze slovenské organizace Cesta von, které představily program Omamy. Program je jedinečný v tom, že pomáhá „vyrůst“ samotným ženám z komunit, které se stávají expertkami. Program se zaměřuje na rodiče a děti již od narození a současně s tím nezapomíná na měření dopadu a evaluaci programu. Důkazem propracovanosti a profesionality programu je první místo v mezinárodní soutěži sociálních inovací Social Marie 2019.

Program vychází z jednoduchého, a vědecky podloženého, předpokladu. Nedostatečné nebo chybějící podněty v prvních letech života dětí jsou natolik zásadní, že tyto děti vstupují do mateřské školy a již v té době mají 2-3 letý rozdíl v mentálních schopnostech oproti svým vrstevníkům. Ve škole se pak tento rozdíl ještě zvětší či zvýrazní. Jinými slovy, první tři roky života jsou zásadní pro stavu mozku, na které pak stavíme všechny naše další dovednosti, viz anotace přednášky z Harvardu na našem webu.

Omama, neboli babička, dochází přímo do rodin.

Omamy pocházejí přímo z prostředí vyloučených lokalit, romských osad, a jsou respektovanými členy dané komunity. Znají místní poměry, situaci, lidi a jazyk a díky tomu dokáží vhodným a srozumitelným způsobem vysvětlit rodičům význam a smysl včasné péče. Aby se žena mohla stát Omamou, musí projít výběrovým řízením, absolvovat kvalitní vzdělání a výcvik pod odborným dohledem. Ze začátku ženy pracují na 1/2 úvazku a pokud se osvědčí, mohou pracovat na plný úvazek. Každá Omama má k dispozici mentorku, která jí pomáhá v dalším osobním rozvoji, vzdělání, je její mentální oporou a rádkyní. Dvakrát za měsíc se účastní supervizí.

„Velmi bazírujeme na dodržování struktury jednotlivých lekcí. Pro tyto děti je každý den jiný, neznají řád a právě proto je klíčové, aby lekce s Omamou chybějící řád přinášely.“

Omamy ke své práci využívají připravenou sadu hraček a manuál s podrobně popsanými aktivitami, s doprovodnými ilustračními fotkami, videii aktivit a informacemi o tom, pro jak staré dítě je aktivita vhodná a jakou složku dítěte rozvíjí. Tento manuál, je “živou knihou”, která je obměňována a doplňována ze zkušeností Omam. Cesta von vycházela při výběru her a aktivit z již ověřených metod typu Play Wisely. Speciálně vyvinutý program pomáhá děti všestranně rozvíjet, eliminovat následky dlouhodobého toxického stresu na neuroplasticitu mozku dítěte a pozitivně stimulovat k učení v jinak nepodnětném prostředí.

Zapojení rodičů je základ

Podstatou programu je práce s rodiči dítěte a rozvoj jejich rodičovských kompetencí, především v oblasti rozvoje dítěte v raném dětství. Často se tak začíná pracovat s budoucími matkami již během těhotenství. Přítomnost rodičů během lekce je povinná, aby se naučili, jak se svým dítětem správně pracovat, rozvíjet ho, pozitivně motivovat a trávit aktivně čas.  Omamy se tedy nesnaží na sebe strhnout pozornost, ale jejich cílem je, aby tím „hrdinou“ pro dítě byl rodič. Po každé návštěvě Omamy dostává rodič úkol, který poté trénuje společně s dítětem. Během další návštěvy společně zhodnotí jestli se úkol dařilo či nedařilo plnit. Omamy také rozvíjí i slovenský jazyk nejen u dětí ale i rodičů, lekce tak probíhají striktně ve slovenštině.

Součástí programu jsou i skupinové aktivity pro rodiče s dětmi, kde se rodiče učí hrát s dětmi a mají možnost sdílet své zkušenosti, starosti a pokroky.

 

Měření dopad je nedílnou součást programu

Součástí programu je i speciálně vyvinutá mobilní aplikace, kterou využívají  Omamy v každodenní práci a kam zaznamenávají pokroky jak na straně dětí, tak i rodičů. Vedle sledování pokroků jednotlivých lekcí, tým také pracuje s dalšími diagnostickými nástroji. Cesta von  spolupracuje s lokálními i mezinárodními institucemi zaměřenými na výzkum a rozvoj předškolních dětí, například vědkyní Michelle Fernandes z Oxford University. Vědkyně jezdí do slovenských osad a zaměřuje se na výzkum vlivů prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a jak toto prostředí ovlivňuje vývoj mozku dítěte v raném dětství.

„Z mateřských škol máme jednoznačně pozitivní zpětnou vazbu. Děti, které prošly naším programem, se zapojují do kolektivu a dokáží akceptovat pravidla.“ 

Inspirace se stávají skutečností

Jednoho ze vstupních školení pro nové Omamy se v loňském roce zúčastnili také kolegové z organizací Beleza a Centrum Inkluze o.p.s.
A nejsou to jenom tyto dvě organizace, které v současné době pracují na tom, aby na jedné straně podchytili potenciál dětí již od narození, a na druhé straně rozvíjeli rodičovské kompetence.

„Ruce jsou vnějším vyjádřením srdce“ bylo přirovnání, které si zapsal Štefan Grinvalský a které popisovalo zájemkyním pro Omamy jednu ze základní potřeb dětí – bezpečné vazby.

Inspirací a skvělých příkladů dobré praxe vidíme nejen v ČR, ale i v jiných státech, cestou řadu. Jedním z těch, které svojí kvalitou a propracovaností osloví každého, jsou jistě i Omamy. Tou skutečnou výzvou je ale i to, jak podobné inovace a funkční, propracované, programy, přenést z úrovně projektů, do systému.

A my se Vás budeme snažit o tomto vývoji postupně informovat a současně i upínat naše síly i tímto směrem.