Platforma pro včasnou péči uspořádala první letní školu.

Rozvoj dětí od nejranějšího věku byl hlavním tématem první letní školy Platformy pro včasnou péči, která se konala v krásném prostředí Žabonoského mlýna. Sjeli se na ní zástupci dvaceti členských organizací z celé České republiky, kteří se během pěti dnů zúčastnili přednášek a workshopů od českých i zahraničních lektorů a také mohli vzájemně sdílet své zkušenosti s přímou prací s ohroženými dětmi a jejich rodinami. A naše Nadace jako jedna ze zakládajících organizací Platformy nemohla na letní škole chybět.

„Program byl opravdu nabitý. Měli jsme několik skvělých lektorů z Čech i zahraničí, kteří se zaměřují na nejmladší děti. Kromě externích lektorů jsme účastníkům nabízeli i různé techniky nebo hry, které mohou využít při své práci,“ uvedla organizátorka letní školy a programová koordinátorka Nadace OSF Kateřina Sirotková.

Inspirace ze Slovenska

Největší ohlas mělo představení projektu Omamy ze slovenské organizace Cesta von. Omamy jsou speciálně vyškolené ženy z vyloučených lokalit, které docházejí do rodin a učí rodiče, jak se mají věnovat dětem už od prvních měsíců. „Jejich program je velmi propracovaný tím, že poskytuje vzdělávání, motivaci a prestiž ženám z vyloučených lokalit. Současně mají skvěle rozpracovanou metodiku práce s dětmi a i kvalitní evaluaci na úrovni práce s dětmi a rodiči. Na jejich příkladu je krásně vidět, že je důležitá nejen kvalitně poskytovaná služba, ale i sledování dopadu své práce,“ vysvětlila Kateřina Sirotková.

Představení projektu Omamy

Péče pro 3000 dětí

Velkým tématem letní školy byl vliv socioekonomického prostředí na zdravý rozvoj dětí. Přednášející Priscila Pumarada Urrutia z Centra dětského vývoje z Harvardovy univerzity popsala mechanismy, které vliv nepodnětného prostředí na rozvoj dětí zmírňují: je to podpora vnímavých vztahů mezi rodičem a dítětem, snížení míry stresu v rodině (například zajištěním stabilního bydlení) a posilování klíčových dovedností u rodičů. Všem oblastem se snaží organizace sdružené v Platformě pro včasnou péči věnovat, nyní zajišťují péči o více než 3000 dětí a jejich rodin.

„Příběhy, které jsme na letní škole slyšeli, jsou silné. Práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami je vyčerpávající, náročná, ale také plná malých vítězství. Vážím si toho, že se na jedno místo sjeli profesionálové z celé České republiky, aby sdíleli své zkušenosti, inspirovali ostatní a společně plánovali změnu, která dětem pomůže k lepšímu vzdělání. Ta energie letní školy byla neuvěřitelná a já přeji nám všem, abychom mohli Platformu tvořit dál,“ zakončila programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová.

Účastníci letní školy se sjeli ze všech koutů republiky.

Pětidenní program byl plný přednášek a workshopů.

Letní školou setkávání organizací nekončí – v letošním roce je čeká ještě spousta společné práce.

Zdroj: Nadace České spořitelny