Výzkum a analýza shrnující zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Tento report zpracovali sociologové výzkumné společnosti PAQ (Jana Bicanová, Daniel Prokop, Karel Gargulák). Zadavatel: Spolu, z. s., člen Platformy pro včasnou péči.

Obsah analýzy:

Cílem výzkumu je přinést ucelený analytický pohled na to, zda se rodiče (resp. osoby zodpovídající za péči) dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mohou svobodně rozhodnout, kde má být jejich dítě vzděláváno. Za tímto účelem byla pozornost věnována praxi školských poradenských zařízení (ŠPZ), obeznámenosti rodičů s významem výstupů ŠPZ či zkušenosti rodičů s návrhy, požadavky či různými formami nátlaku na odchod dítěte ze školy.

Dokument ke stažení ve formátu PDF.