Konec roku se blíží. A to je dobrý důvod k tomu, poohlédnout se za uplynulým rokem z jiného úhlu pohledu, než jak jsme jej vnímali v průběhu roku, mnohdy za běhu. Co se letos v Platformě pro včasnou péči podařilo? Kam jsme se posunuli? Přinášíme zásadní okamžiky roku 2022.  

1. Slovo „shoda“ vystihuje rok 2022

Během letošních čtyř setkání jsme postupně pracovali na plánování a přípravě budoucího osamostatňování Platformy pro včasnou péči na koordinaci zakládajících nadací.

Zástupci členských organizací hlasováním, i ochotou zapojit se přípravného procesu,  prokázali, že jim síťování kolem tématu včasné péče dává velký smysl, přináší užitek, a jsou připraveni se do procesu a budoucího vedení aktivně zapojit a převzít za něj větší zodpovědnost.

Proto máme po červencové letní škole a zářijovém setkání v Praze, stanové kroky, které by měly v roce 2023 vést ke vzniku samostatného právního subjektu. Vnímáme to jako velký posun.

2. Prohlubujeme a budujeme zdravé vztahy

Těší nás, že členské organizace oceňují v rámci Platformy pro včasnou péči bezpečný prostor ke sdílení i kritice. Stáže a návštěvy v organizacích, které jsme letos zařadili do programu regionálních setkání mají ohlas a odráží i budoucí vizi vytvořit regionální spojenectví kolem tématu včasné péče.

3. Naše připomínky jsou slyšet

Ministerstvo školství či České školní inspekce vnímají Platformu pro včasnou péči jako subjekt, který jim přináší cenné postřehy a připomínky z praxe.

Jeden příklad za všechny? Ministerstvo školství akceptovalo naše věcné připomínky podložené daty a zkušenostmi z praxe a rozšířilo obsah výzvy na obědy do školek. Původní výzva měla hradit pouze obědy. My jsme prosadili, aby nedílnou součástí výzvy byla i související terénní práce s rodinou, případě hrazení dalších skrytých nákladů spojených s docházkou dětí do školek.

4. Spolupracujeme na tématu včasné péče

A o to nám šlo především, proto jsme moc pyšní na to, že členské organizace se vzájemně propojují. Příkladem jsou individuální stáže členských organizací ke konkrétním metodám práce, například rodinné konference, komunitní práce, karty KID nebo obsahové propojení nad metodami práce s dětmi ve věku 0 až 3 roky, či advokační aktivity v zavádění obědů do mateřských škol.

5. Okamžitě jsme se zapojili do pomoci Ukrajině

Rychle jsme společně zareagovali na situaci na Ukrajině i u nás. Prakticky během pár hodin vznikla sbírka na pomoc rodinám v Užhorodě, kde se vybralo 370. tis Kč.

Většina členských organizací se aktivně zapojila do podpory rodin z Ukrajiny. Děti dochází do předškolních klubů, využívají možnosti výuky českého jazyka, volnočasových aktivit, rodinám je poskytováno poradenství.

Zásadním setkáním byla Letní škola

Z několika společných akcí, které jsme letos připravili, musíme vyzdvihnout v pořadí druhou Letní školu Platformy pro včasnou péči. Trvala pět dní a zúčastnilo se jí 40 účastníků včetně hostů.

Věděli jste, že:

  • V letošním roce jsme uskutečnili 4 tematická setkání se zástupci MŠMT a 3 setkání s MPSV.
  • Účastnili jsme se jednání rady Společnosti pro předškolní výchovu a jednali jsme se zástupci Evropské komise k monitorování přístupu ke vzdělávání.
  • S podporou konzultantů z GovLabu jsme vytvořili dva evaluační nástroje pro sledování dlouhodobé trajektorie dětí a postojů na straně rodičů. Třetí nástroj na sledování pokroků dítěte na úrovni řečových schopností vznikl ve spolupráci s NPI.

To ale rozhodně není všechno. Sledujte nás a věřte, že i v roce 2023 budeme pomáhat těm, kteří nemají stejnou startovní čáru. Společně a včas.