Plzeňská organizace Ponton, člen Platformy pro včasnou péči, se dlouhodobě zabývá hladkým přechodem dětí ze socioekonomicky slabých rodin do státního, tedy hlavního vzdělávacího proudu. Jak víme, pro děti z vyloučeného prostředí je důležité začít se vzděláváním včas. Včasná péče tak znamená i nástup dětí do mateřské školy a nemusí jít nutně až o povinný předškolní rok.

Jak rodinám pomoci s docházkou?

V poslední době v Pontonu uspořádali hned několik setkání, kterých se účastnily jak neziskové organizace zabývající se včasnou péčí, tak i zástupci státního sektoru, tedy ředitelky mateřských škol a další pedagogové působící v mateřských školách v Plzni. Jedním z hlavních společných témat bylo, jak pomoci rodinám ze sociálně vyloučeného prostředí, aby jejich děti chodily do mateřské školy, a jak podporovat rodinu v pravidelné docházce. Na základě debaty se všichni přítomní shodli, že jednou z hlavních překážek, je finanční situace rodin. Bohužel to ale není jediná bariéra, která brání pravidelné docházce dětí to škol.

Jak tedy rodinám v mateřských školách pomoci se zajištěním základních potřeb pro děti? Všichni účastníci debat se shodli, že v mateřské škole se každý rok sejde mnoho oblečení, obuvi  a jiného nezbytného vybavení pro děti. Proto Ponton rodiče dětí v mateřských školách oficiálně požádal o sběr tohoto oblečení a pomůcek.

Pomoc směřovaná nejen matkám samoživitelkám

A tak byl jedním z výstupů společného setkávání a pomoci potřebným dětem sběr pomůcek od rodičů dětí, které odchází do školy nebo pomůcek, které již rodiny nepotřebují. Potřeba rodin v krizových situacích je při současném zdražování opravdu veliká, V Pontonu zaznamenávají v posledních měsících veliký finanční propad zejména u matek samoživitelek.

Vznikl tedy projekt s cílem získat vybavení od rodičů ve školkách pro potřeby rodin, kterým nastupuje nově dítě do mateřské školy. Projekt má název Mámy mámám a byl už představen jednotlivým mateřským školám. Doposud se do něj zapojilo pět škol a dvě dětské skupiny Zvědavci a Koumáci. Došlo také k navázání spolupráce s Techmania Plzeň, a kromě pomůcek Ponton získal i volné vstupenky pro děti z předškolního klubu. Lidé z organizace distribuovali boxy a letáky pro rodiče a postupně úspěšně sbírají pomůcky pro potřebné rodiny.

Od bačkor po pyžama

A vybralo se toho dost – povlečení, bačkorky, pyžama, pláštěnky, gumáky… Zatím Ponton touto sbírkou podpořil více než 20 maminek. Velkým úspěchem je i vnesení větší míry solidarity do prostředí mateřských škol, ale i dlouhodobě udržitelnou formu pomoci všem rodinám, pro které je nákup potřeb pro dítě bariérou v docházce.

Autorka: Barbora Soumarová, Ponton