Náklady na výbavu pro žáka prvního ročníku základní školy jsou bezpochyby výrazným výdajem každé rodiny. V rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí se nástup do předškolního i školního vzdělávání pojí s finančními problémy vždy.

Docházka dítěte do základní školy často začíná v peněženkách rodičů

Informace o povinných platbách a povinné školní výbavě jsou pro sociálně znevýhodněné rodiny nedostupné, a to jak fakticky, tak zejména finančně. Rodina žijící v segregované lokalitě nebo na ubytovně zpravidla nemá přístup k internetu, telefon sdílí více lidí a finance na kredit nezbývají.

Rodiny bývají odkázané na individuální pomoc neziskového sektoru nebo jsou takzvaně bezprizorní a stává se, že do základních škol děti dochází až kvůli tlaku z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kdy však dochází pouze k zápisu dítěte a docházka je tak nízká, že se nedá považovat za plnohodnotné vzdělávání. To, že nízká docházka je školami často neřešený problém vyplývá z dlouholeté zkušenosti jak sociálních pracovníků, tak OSPOD a posléze toto téma rezonuje i v ústavní péči.

Když s rodinami individuálně řešíme docházku dítěte do základní školy, vždy narazíme na finanční bariéry. Rodina nemá motivaci k pravidelné docházce dítěte, protože to pro rodiče znamená řešení velké finanční zátěže.

Obědy do škol

Existují školy, které se snaží jít finančně slabším rodinám naproti. Například tím, že jsou zapojeni do projektu obědy do škol. Do těchto projektů však bývá problematické se zapojit v případě, že se jedná o sociálně vyloučené rodiny, které nezvládají dítě včas omlouvat při ne docházce, on-line omluvy jsou většinou spíše nefunkční. Obědy pak propadají a škole to způsobuje problémy.

Na území Plzně se setkáváme s tím, že se nám do tohoto projektu rodiny zapojit nedaří a zbývá pak pouze individuální pomoc, kdy se snažíme obědy dětem zajistit skrze organizaci Patron dětí. Zpravidla se nakonec jedná o jednotky dětí, kterým se obědy podaří zajistit a další desítky dětí tak zůstanou bez obědů.

Kolik, co stojí?

Částky, za které je možné nakoupit školní pomůcky se samozřejmě značně liší dle kvality a konkrétního obchodu. Pokud se podíváme na nejlevnější požadované vybavení pro prvňáčka a půjde o prvňáčka, který nemůže podědit požadované pomůcky, tak za žáka první třídy v prvním roce jeho docházky, zaplatíme minimálně 7 000 Kč. To je pro rodiny ze sociálně vyloučeného prostředí částka, ze které musí vyžít vícečetná rodina celý měsíc.

Matky samoživitelky žijící na ubytovnách mají finanční situaci zpravidla ještě horší, protože náklady na bydlení v ubytovně bývají i vyšší, než je příjem rodiny na měsíc. Proto je rodina v neustále se prohlubujícím dluhu a ve finanční pasti.

V tabulce jsou shrnuté náklady na vybavení školáka podle doloženého seznamu ze školy. V souhrnu nejsou zahrnuté potřeby a pomůcky pro zájmové kroužky či volnočasové aktivity.  

 

Tvrdé čtvrtky A 4  30 ks 50,-
Tvrdé čtvrtky A 3  20 ks 50,-
Trhačka A 4 bez linek 1 ks 40,-
Barevné papíry sada 2 ks 100,-
Modelína 42,-
Nůžky kulaté 50,-
Podložka pro modelování PVC 33,-
Lepidlo Herkules 50,-
Pero Tornádo, Stabilo 25,-
Kufřík na Vv 280,-
Voskovky 52,-
Pastelky 36,-
Lepidlo lepící tyčinka 2 ks 66,-
Vodové barvy 79,-
Tempery 180,-
Štětce, hadřík, kelímek 85,-
Podložka na Vv, ubrus igelitový 33,-
Ochranný oděv na Vv, zástěra 200,-
Sada fixy 50,-
Tužky č, 1,2,3 ořezávátko 62,-
Balík papírů do kopírky 1ks 140,-
Přezůvky 300,-
Sáček na přezůvky 30,-
Tv tepláky, kraťasy, tričko, mikina 800,-
Tenisky se světlou podrážkou 500,-
Švihadlo provazové 160,-
Sportovní obuv na ven 400,-
Látková taška na sportovní potřeby 30,-
Toaletní papír balení 4ks 25,-
Papírové utěrky 39,-
Papírové kapesníčky tahací 30,-
Aktovka 1500,-
Penál 300,-
Desky na sešity 129,-
Desky na písmena a číslice 170,-
Sada obalů na sešity 120,-
Visací zámek 150,-
Pracovní sešit Happy House 313,-
Potřeby při nástupu celkem 6776,-
Možnost vybavení od OSSMMP (sociální služba města Plzeň) 2429,-
Zbývá doplatit 4347,-

 

Další roční náklady

Fond na pracovní sešity 1000,-
Lékařské potvrzení na plavání, liší se s malou odchylkou dle pediatra 400,-
Plavky a čepice na plavání 300,-
Akce školy, výlety, vánoční akce, aktivity školy 3000,-
Ročně celkem 4700,-

 

Stravné a družina pololetně

Obědy s drobnou odchylkou dle školy 3750,-
Družina s drobnou odchylkou dle školky 1250,-
Pololetně 5000,-

Jak z toho ven?

Je zcela na místě zažádat o mimořádně okamžitou pomoc (MOP). Po zažádání s klienty doufáme, že příspěvek bude schválen a alespoň část výdajů se podaří tímto příspěvkem pokrýt. Zda příspěvek rodina dostane většinou záleží na individuálním posouzení dané pracovnice, a ne vždy se tak podaří příspěvek získat. Dle informací získaných od pracovnic na úřadu práce napříč českou republikou se praxe značně liší.

„Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí, např.:“

  • na nákup školních pomůcek,
  • na úhradu nákladů zájmových kroužků, škol v přírodě, dětského tábora,
  • poradenskou pomoc, návštěvu dětí z dětského domova v rodinách apod.“

(zdroj: Úřad práce, 25.8. 2022)

Toto tvrzení není zcela pravdivé, jelikož rozhodnutí o přiznání dávky záleží pouze na individuálním posouzení konkrétní pracovnice. V praxi se stává, že pracovnice dávku automaticky zamítne se slovy, že tato dávka nyní není k dispozici, nebo že rodina pobírá dávky hmotné nouze, a tak už nemají nárok na tuto mimořádnou pomoc. Dalším problémem pak je, že o dávku je možné žádat pouze v případě že se jedná o žáka prvního ročníku. Na starší děti se již nevztahuje. Praxe je taková, že finance získané prostřednictvím MOP na podporu prvňáčka se pohybují od 1 000 Kč do 1 500 Kč, což není mnoho ale i tak je to částka, která dítěti pomůže.

Pomůcky přímo dětem!

Některé kraje pomoc řeší přímou podporou skrze darování pomůcek konkrétnímu dítěti pomocí dotací (např. v Plzni spolupracuje Úřad práce ČR, město Plzeň a neziskový sektor na distribuci těchto pomůcek: tzv. OSSMMP), což je celkem funkční mechanismus, ale stále to bohužel není systémově pojaté řešení a dostane se pouze na děti, které jsou již klienty určité sociální služby a také se to bohužel týká pouze žáků prvních tříd základní školy.

Oproti tomu například v Libereckém kraji je větší šance získat přímou finanční podporu. U této dávky samozřejmě platí, že rodina musí doložit, za co finance utratila.

Dále například dle informací České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) mostecký magistrát v rámci kampaně Říjen pro neziskovky uspořádal sbírku, kdy rodinám poskytl školní pomůcky. V minulých letech bylo také základním školám v Mostě nabízeno, že se mohou aktivně zúčastnit Tříkrálové sbírky – ve škole byla umístěna pokladnička, kam mohli učitelé či děti přispívat.

Řada neziskových organizací také pomáhá nízkopříjmovým rodinám prostřednictvím nadací a nadačních fondů (např. Nadace J&T, Nadace Terezy Maxové, Nadační fond Tesco, Nadační fond Albert. V některých krajích pomáhají také jednotlivé krajské úřady. Nicméně platí, že v současné době dostanou nízkopříjmové rodiny 5tisícový příspěvek, ze kterého lze školní pomůcky pořídit.

Ať už je pomoc jakákoliv, je velmi důležitá, často na ni záleží, zda žák prvního ročníku úspěšně nastoupí do vzdělávacího systému. Žák se díky školnímu vybavení také nemusí ihned na startu vzdělávání cítit vyloučeně. Rozhodně platí, že rodina by se neměla zadlužovat půjčkami proto, aby jejich děti mohly nastoupit a dále docházet do povinné školní docházky.

Autorka: Bc. Barbora Soumarová, Ponton, z.s., organizace je členem Platformy pro včasnou péči