Drží se, dělají v těch šílených podmínkách a stresu, co mohou. Uprchlíků k nim do Užgorodu, přichází obrovské množství. Přestože si lidé na Ukrajině, včetně romských rodin, pomáhají navzájem, organizace, které tam pracují, potřebují stále peníze i materiální pomoc. Naše podpora je potřeba teď a bude i nadále!

Tak lze stručně shrnout zprávy, které již několik dní dostáváme od organizace „Blago“. Ta je součástí sítě REYN, tedy obdoby Platformy pro včasnou péči v ČR. Druhý den po začátku války jsme proto v aktuální situaci přirozeně reagovali na prosbu mezinárodních asociací ISSA – International Step by Step Association a REYN – Romani Early Years Network s prosbou podpořit jejich ukrajinské partnery a organizace, které se věnují rodinám přímo na Ukrajině. Byla založena sbírka na kterou lze přispívat v českých korunách, i ze Slovenska v eurech

Pomoc potřebují všechny děti a rodiny!  V běžném životě i za mimořádných událostí, kterých si Česká republika v podobě záplav a dalších živelných pohrom také zažila dostatek, se vždy ukáže, že ti lidé, kteří mají dostatek kontaktů, sociálních vazeb a třeba i finančních rezerv, dokáží extrémní situace zvládat lépe. Mají se totiž na koho obrátit, o koho se opřít, ví, kde hledat pomoc, jsou schopni si o pomoc aktivně říci, orientují se v obrovském množství informací. Naopak těm, kdo takové možnosti nemají, je třeba pomoci přednostně. Také přece nejdříve pomůžeme tonoucímu a pak vytáhneme toho, kdo se drží kraje.

Válka, která probíhá na Ukrajině, je naprosto mezní situací, na níž nebyl nikdo dostatečně připraven, nejméně pak děti a rodiny. Strach zasáhl všechny a všude. V největším ohrožení jsou však v této situaci právě rodiny, které i před válkou žily v extrémní chudobě, a rodiny z marginalizovaných komunit. To potvrzuje i Lukáš Houdek, který před lety mapoval situaci Romů po válce v Kosovu: “Kvůli strukturální diskriminaci a předsudkům veřejnosti se na ně často nedostávalo a Romové pak dlouhodobě žili bez větší pomoci v rozvalinách nebo na zdraví škodlivých místech – například v olovem kontaminovaném táboře v Kosovské Mitrovici, kde následkem toho několik lidí (včetně dětí) zemřelo.”

Prostředky ze založené sbírky předáme přímo ukrajinské Transcarpathian Regional Charitable Foundation „Blago“, která jednak působí v terénu v Zakarpatské oblasti a zná nejlépe místní poměry.

„Vše tu podražilo nejméně trojnásobně. Potřebujeme hlavně zabezpečit základní potřeby pro další rodiny, které k nám přicházejí. Často byly několik dní bez jídla a jsou promrzlí. Od rána do pozdní noci jsme všichni na nohou,“  napsala nám Eleonora Kulčar, ředitelka organizace „Blago“, 2.3.2022

S Eleonorou jsme v kontaktu od počátku zveřejněné sbírky, na kterou reagovala slovy: “Moc děkujeme vám všem, že vám není lhostejná tato hrůzostrašná válečná situace na Ukrajině. Vládne zde obrovská panika a strach mezi lidmi. Romové přichází k nám do Zakarpatské oblasti, zatím zde nemáme žádné nepřátelské útoky, ale je zde opravdu velké množství uprchlíků. Posíláme je k romským rodinám, do jejich domovů. Jsou zde i možnosti nouzového ubytování v kostelích, ale schází nám postele, matrace, lůžkoviny, hygienické potřeby, léky, rychlovarné konvice apod. A také je velmi potřebná psychologická péče pro děti, protože děti prožily obrovský děs a strach. Stále proto žádáme o pomoc – finanční i materiální.” 

Prostředky ze sbírky budou využity především na distribuci materiální a další humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům z řad rodin s dětmi, převážně z romské komunity. Později pak případně na zmírnění následků tohoto brutálního a ničivého válečného konfliktu.

Pokud můžete, přispějte, každá částka se počítá. Obrovskou pomocí je i sdílení této výzvy dalším. Děkujeme, že s námi pomáháte těm nejohroženějším romským dětem a jejich rodinám na Ukrajině!