Mgr. Štefan Grinvalský – ředitel ostravské organizace Beleza, který na letní škole předával své zkušenosti s konceptem společného čtení maminek s dětmi “Your story”.

V čem vidíte hlavní smysl Platformy a proč jste se stali její součástí?
Hlavní smysl Platformy vidím ve snaze přispět ke změně ve vzdělávání dětí žijících na okraji společnosti, především romských. Sdílení zkušeností, informování o nových, dalších způsobech práce, nebo naopak společné výzvy – to jsou všechno důvody, proč jsme součástí Platformy.
 

Co považujete za váš největší úspěch v oblasti včasné péče? (Můžete uvést i konkrétní příklad)
Příprava dětí na vstup do mateřské školy a celkově spolupráce s mateřinkami, kdy MŠ preferovaly děti z našeho zařízení před dětmi z běžných rodin. Velký úspěch vnímám v i samotném pokroku (pozornost, chování, soustředění) dětí ze sociálně vyloučených lokalit.
 

Jaké jsou vaše plány na příští rok?
Vytvořit dlouhodobý stabilní finanční základ proto, aby mohla Beleze dále fungovat.
 

Co by podle vás současné situaci v ČR v oblasti včasné péče nejvíce prospělo?
ČR by prospělo, kdyby ve všech sociálně vyloučených lokalitách vznikly státem podporované profesionální organizace věnující se včasné péči (dětem od 5 měsíců – 5 let) s plnohodnotným programem, jakou je například program Omam slovenské Cesty von, a intenzivní
předškolní přípravou. Významně by prospělo, kdyby stát a jeho představitelé z MŠMT chápali rozměry chudoby, sociálního vyloučení, diskriminace a rasismu a jak tyto faktory poškozují ekonomický i sociální život lidí v ČR. 

Jak do vaší činnosti zasáhla pandemie?
Pandemie přerušila projekt Spolu do školky. Navazují činnost teď nemáme a řešíme, jak smysluplně navázat dál.
 

Co jste si díky tomuto setkání uvědomili?
Nebyl jsem účastníkem celého setkání, ale bylo pro mě velmi příjemné vidět partu
lidí snažících se vnímat, chápat a připravovat se na svou práci. Díky přednášce lektorek z Cesty von  jsem si uvědomil, jak moc nám někdy „profesionalita“ brání v úspěchu a jak jsme někdy moc daleko od potřeb lidí z terénu a naopak, jak moc jsou pro nás důležité „akademické“ pojetí práce.

 Co byste popřáli ostatním účastníkům setkání?
Hodně síly, zdraví, optimismu a naděje.