• English
 • Naše vize

  Budujeme živou, aktivní a zapálenou komunitu, která se zabývá tématem včasné péče.

  Táhneme za jeden provaz, proto jsme vytvořili memorandum našeho spolku. Jsou to závazky, ke kterým se hlásí členové Platformy pro včasnou péči.

   

   

  Memorandum

  1. Každé dítě má právo zažívat ve škole i v životě úspěch. Pomáháme těm, kteří nemají stejnou startovní pozici. Spolu a včas.
  2. Včasná a dostupná péče je pro dítě účinným řešením. Pomáhá v úspěšném vzdělávání, v přirozeném vývoji dítěte a v rozvoji jeho dalších životních strategiích. 
  3. Včasná péče je jedním z nástrojů, jak řešit příčinu problémů, jak předcházet znevýhodnění dětí a zmírňovat dopady počátečního nízkého socioekonomického statusu.
  4. Rodiče jsou nedílnou součástí každého řešení. Naše aktivity směřují k tomu, aby zahrnovaly i je.
  5. Přistupujeme ke každému s respektem a věříme v rovnost šancí.
  6. V Platformě vytváříme zdravé a silné společenství přispívající k tomu, že se každé dítě již od raného věku rozvíjí na maximum s ohledem na prostředí, ze kterého vychází.
  7. Společně podporujeme inkluzivní vzdělávání, nevytváříme segregovaný systém.
  8. Pracujeme systémově a propojujeme jednotlivé aktéry. Věříme ve fungující systém, který dokáže včas rozpoznat ohrožené dítě a navrhnout vhodné řešení. Tato řešení jsme schopni prostřednictvím našich členů a partnerů realizovat.
  9. Členové platformy propojují aktéry napříč resorty, zejména sociální práci s prací ve školských zařízeních a ve zdravotnictví.
  10. Členové platformy sdílejí vzájemně materiály, data, příklady dobré praxe i evaluaci programů. Jednáme jako jeden tým, výstupy naší práce mají kolektivní dopad.

  Zůstaňte s námi ve spojení a přihlašte se k odběru newsletteru