Naše vize

      Vytváříme zdravé a silné společenství přispívající k tomu, že se každé dítě již od raného věku rozvíjí na maximum s ohledem na prostředí, ze kterého vychází. Budujeme živou, aktivní a zapálenou komunitu, která řeší téma včasné péče.

Jaké jsou naše vize v oblasti včasné péče?

       Fungující systém, který dokáže včas rozpoznat ohrožení dítěte a navrhnout vhodné intervence.

       Finanční a legislativní podpora včasné péče je systémově a koncepčně ukotvena napříč resorty.

       Prostředí, které podporu a služby dětem a jejich rodinám zajišťuje (vzdělávací i další instituce a organizace), je vstřícné a podporující.

       Rodiny vědí, kam se obrátit, dostanou takovou podporu, aby další nepotřebovaly.

       Podpora je rychle dostupná a udržitelná.

     Každé dítě se rozvíjí na maximum

Zůstaňte s námi ve spojení a přihlašte se k odběru newsletteru