About platform

Věnujeme se podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Naším cílem je  prosazovat a hájit služby a programy poskytované ohroženým dětem a podpořit vybudování funkčního systému včasné péče u nás. 

Sdružujeme organizace z celé České republiky, které se v různé míře věnují včasné péči. Platforma vznikla v lednu 2020 jako výsledek dlouholetého postupného síťování.  U jejího zrodu stály: Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF

Milníkem pro nás byl rok 2023, kdy vznikl samostatný spolek Platforma pro včasnou péči. Z  projektu se stala organizace, schválili jsme společné stanovy a memorandum. Byla zvoleno vedení a pětičlenná Rada spolku, která je tvořena odbornými zástupci napříč oborem i regionální působností.

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit zdravou a silnou komunitu, ve které se každé dítě již od raného věku rozvíjí na maximum s ohledem na prostředí, ze kterého vychází. 

Soustředíme se na síťování, kde spatřujeme 3 základní cíle:

      1)    Zdravé organizace – vzájemně si pomáháme ke zdravému fungování a rozvoji

  • pomáháme organizacím růst
  •      vytváříme prostor pro sdílení zkušeností

2)    Živá komunita – vytváříme živou, aktivní, zapálenou a na dobrých vztazích postavenou komunitu kolem tématu včasné péče

  • budujeme dobré vztahy a tím i lepší spolupráci
  • spolupracujeme s dalšími aktéry

3)    Zdravý a spolupracující systém – chceme se stát systémovým hráčem, který je silný a slyšený

  • vedeme odbornou diskuzi postavenou na datech a ověřených faktech
  • prezentujeme výstupy naší práce a poznatky těm, kteří rozhodují
  • zdůrazňujeme ve veřejném prostoru téma prevence

S Platformou pro včasnou péči spolupracují odborníci z akademické, státní sféry i zástupci dalších střešních organizací. Platforma je plně otevřena i dalším odborníkům, institucím a organizacím, kteří sdílejí výše popsané cíle a vidí ve včasné péči smysl.

Platforma pro včasnou péči vznikla s finanční podporou tří nadací – Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF.

Platformu dále podporují  společnosti Pale Fire Capital a HOBRA – Školník

Děkujeme všem podporovatelům, že spolu s námi přispívají k rozvoji včasné péče u nás. 

Zůstaňte s námi ve spojení a přihlašte se k odběru newsletteru